“Thành công xem ra là khả năng chờ đợi sau khi những người khác đã bỏ cuộc”. William Feather

123Upvotes
9Reminds

More from lời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning )

“Một sai lầm làm cho bạn trở nên khiêm nhường vẫn tốt hơn một thành tựu làm cho bạn trở nên kiêu ngạo”. Khuyết danh

1.05k views ·

“Nếu họ tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn hãy tôn trọng họ. Đừng cho phép hành động của người khác làm giảm tư cách của bạn, bởi vì bạn đại diện cho chính mình, không phải cho bất kỳ ai”. Khuyết danh

1.49k views ·

“Đừng đánh giá thấp người khác vì họ im lặng. Họ biết nhiều hơn họ nói. Họ suy nghĩ nhiều hơn họ lên tiếng. Và quan sát nhiều hơn bạn nghĩ bạn biết”. Khuyết danh

635 views ·

More from lời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning )

“Một sai lầm làm cho bạn trở nên khiêm nhường vẫn tốt hơn một thành tựu làm cho bạn trở nên kiêu ngạo”. Khuyết danh

1.05k views ·

“Nếu họ tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn hãy tôn trọng họ. Đừng cho phép hành động của người khác làm giảm tư cách của bạn, bởi vì bạn đại diện cho chính mình, không phải cho bất kỳ ai”. Khuyết danh

1.49k views ·

“Đừng đánh giá thấp người khác vì họ im lặng. Họ biết nhiều hơn họ nói. Họ suy nghĩ nhiều hơn họ lên tiếng. Và quan sát nhiều hơn bạn nghĩ bạn biết”. Khuyết danh

635 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!