Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Mình gửi hàng gia dụng cho Lê Mỹ Hạnh bán ở miền Trung, cô ấy bị công an xui chủ nhà không cho thuê nữa. Thế là mình còn đọng số hàng ở đó, dù khách nhiều nơi cần lấy. Hạnh nói hàng còn đó, nhưng cô ấy về đó sẽ bị nguy hiểm nên không dám về. Thực ra mình cũng nghĩ số hàng giao...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
226upvotes
9reminds

More from Buithanhhieu

Đố ai hiểu chuyện gì?

Từ trong trứng nước đã côn đồ .

More from Buithanhhieu

Đố ai hiểu chuyện gì?

Từ trong trứng nước đã côn đồ .