PHONG THỦY TẬN DIỆT .................IT IS WORSE FENG SHUI OF MR QUANG'S TOMB Tả long hữu hổ nhìn thấy ghê.......... Left side is Dragon, right side is tiger, its self is too bad Minh Đường giao lộ thấy não nề.......In front of tomb is the road it is not right in feng shui Hổ gần quan lộ , là hổ tế .................White tiger is near road, it will killed tiger Tam Giác tên ngầm họa tái tê...........Triangle is like a row , it will shoot into the owner 's heart songnuocmientay-25/9/2018

458Upvotes
2Downvotes

More from songnuocmientay

TU NHÀ HAY HƠN ĐẾN CHÙA.......THE RELATED OF PAGODA AND COMMUNIST 'S PARTY Tin Phật, Trời là đủ.................Believe to Buddha and God are enough Không tin mấy thầy tu............Do not trust to the monks Tụng niệm mấy bùa chú.........To chant prayers and amulet Mà lòng không chân tu.......... In their heart is not true monk Tư sắc với giai không............It is said that the monks will have nothing related to beauty and ..............................................................................position Nhìn thấy thiệt đau lòng..........Look at this photo, your heart is beating Chùa chiền đảng lưng chống..The pagoda is also for communist party Tu ở nhà sạch trong..............It is better to pray at our home songnuocmientay-25/09/2018

2.28k views ·
THE BEST WISHES FROM VIET NAM

HY VỌNG MR TRUMP THẮNG CỬ......HOPEFUL MR TRUMP BECOME A ELECTION WINNER Mong Trump thắng cử kỳ này................Hopeful , Mr Trump will become a winner for this ...................................................................................election Đập cho thằng Tập chạy dài te tua........Mr Trump will defeated Xi Jinping and ruined china 's ...................................................................................invader Bỏ thói muốn được làm vừa..................To knock out to Xì Jinping , not be a cruel king Ức hiếp nước nhỏ chếm lùa khắp nơi....Xi Jinping is always to oppress the small country and ................................................................wanted to over take all of land in the world Mong Trump đại thắng rạng ngời.............Hopeful Mr Trump will gain a bright winner Củng cố sức mạnh giúp đời bình an......More stable strengthen to help better living condition Chỉ Trump dám đánh Tập càng..............Mr Trump is the only hero dare to defeat devil Xi Jinping Ổn định thế giới ngày càng tự do..........Mr Trump will make the world more freedom songnuocmientay- 20/09/2108

1.85k views ·

NGÀY ĐỀN MẠNG SẮP ĐẾN.......THE JUDGEMENT DAY IS SOON COMING Đất nước không thanh bình........The Viet Nam country is not peaceful Dân chúng đang khởi binh..........All of the people is going to raise an army for war Chính phủ không liêm chính........The government is not uprightness Áp bức và nhục hình..................They have just oppressed and corporal punishment Thấy Tàu thi linh quýnh..............They are always afraid of china goverment Chỉ biết quỳ van xin...................They have just knee and implore to china Bao năm chưa thức tỉnh............How many centuries is passed they are still not wake up Ai đã xâm lược mình Mị dân và bất tính....................Just demagogic and unreliable Một chính phủ bù nhìn.............They are the dummy government Mưu sâu đầy suy tính..............Full of bad deep-laid scheme of their thinking Chính phủ tự giết mình............The government is going killed themselves Như lời cụ Khiêm Bỉnh.............As first doctoral candidate said Đai Quang đã vong linh............Dai Quang a Viet Nam's president has just death Trọng, Ngân, Phúc linh quýnh...Trong, Phuc, Ngan are timorous Đợi Thần Chết gọi Trình............They are waiting for the call from the Death songnuocmientay-23/09/2018

3.4k views ·

More from songnuocmientay

TU NHÀ HAY HƠN ĐẾN CHÙA.......THE RELATED OF PAGODA AND COMMUNIST 'S PARTY Tin Phật, Trời là đủ.................Believe to Buddha and God are enough Không tin mấy thầy tu............Do not trust to the monks Tụng niệm mấy bùa chú.........To chant prayers and amulet Mà lòng không chân tu.......... In their heart is not true monk Tư sắc với giai không............It is said that the monks will have nothing related to beauty and ..............................................................................position Nhìn thấy thiệt đau lòng..........Look at this photo, your heart is beating Chùa chiền đảng lưng chống..The pagoda is also for communist party Tu ở nhà sạch trong..............It is better to pray at our home songnuocmientay-25/09/2018

2.28k views ·
THE BEST WISHES FROM VIET NAM

HY VỌNG MR TRUMP THẮNG CỬ......HOPEFUL MR TRUMP BECOME A ELECTION WINNER Mong Trump thắng cử kỳ này................Hopeful , Mr Trump will become a winner for this ...................................................................................election Đập cho thằng Tập chạy dài te tua........Mr Trump will defeated Xi Jinping and ruined china 's ...................................................................................invader Bỏ thói muốn được làm vừa..................To knock out to Xì Jinping , not be a cruel king Ức hiếp nước nhỏ chếm lùa khắp nơi....Xi Jinping is always to oppress the small country and ................................................................wanted to over take all of land in the world Mong Trump đại thắng rạng ngời.............Hopeful Mr Trump will gain a bright winner Củng cố sức mạnh giúp đời bình an......More stable strengthen to help better living condition Chỉ Trump dám đánh Tập càng..............Mr Trump is the only hero dare to defeat devil Xi Jinping Ổn định thế giới ngày càng tự do..........Mr Trump will make the world more freedom songnuocmientay- 20/09/2108

1.85k views ·

NGÀY ĐỀN MẠNG SẮP ĐẾN.......THE JUDGEMENT DAY IS SOON COMING Đất nước không thanh bình........The Viet Nam country is not peaceful Dân chúng đang khởi binh..........All of the people is going to raise an army for war Chính phủ không liêm chính........The government is not uprightness Áp bức và nhục hình..................They have just oppressed and corporal punishment Thấy Tàu thi linh quýnh..............They are always afraid of china goverment Chỉ biết quỳ van xin...................They have just knee and implore to china Bao năm chưa thức tỉnh............How many centuries is passed they are still not wake up Ai đã xâm lược mình Mị dân và bất tính....................Just demagogic and unreliable Một chính phủ bù nhìn.............They are the dummy government Mưu sâu đầy suy tính..............Full of bad deep-laid scheme of their thinking Chính phủ tự giết mình............The government is going killed themselves Như lời cụ Khiêm Bỉnh.............As first doctoral candidate said Đai Quang đã vong linh............Dai Quang a Viet Nam's president has just death Trọng, Ngân, Phúc linh quýnh...Trong, Phuc, Ngan are timorous Đợi Thần Chết gọi Trình............They are waiting for the call from the Death songnuocmientay-23/09/2018

3.4k views ·