Có câu rằng: “Nếu tôi đối đãi với bạn như cách mà bạn đối xử với tôi, e rằng bạn sẽ sớm bỏ tôi mà đi”. Phàm mọi việc đều cần thay đổi góc độ suy xét nhiều hơn, giả dụ bạn là tôi, bạn sẽ làm thế nào? #DknVanHoa
8Upvotes
3Reminds

More from Đại Kỷ Nguyên

Xưa nay, các bậc thầy phong thuỷ như “Thánh địa lý” Tả Ao hay “Phù thuỷ” Cao Biền đều là những cao nhân hiếm thấy, trên có thể hô mưa gọi gió, dưới có thể yểm mạch tầm long, lợi dụng thuật pháp mà làm hưng vượng hay suy bại một quốc gia — Nhưng vì sao lại không thể làm chủ vận mệnh của chính mình? #DknVanHoa
901 views ·
Liên quan đến việc tàu chiến Anh, Nhật hoạt động ở Biển Đông trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về quyền tự do đi lại ở Biển Đông, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. #DknTinTrongNuoc
812 views ·

More from Đại Kỷ Nguyên

Xưa nay, các bậc thầy phong thuỷ như “Thánh địa lý” Tả Ao hay “Phù thuỷ” Cao Biền đều là những cao nhân hiếm thấy, trên có thể hô mưa gọi gió, dưới có thể yểm mạch tầm long, lợi dụng thuật pháp mà làm hưng vượng hay suy bại một quốc gia — Nhưng vì sao lại không thể làm chủ vận mệnh của chính mình? #DknVanHoa
901 views ·
Liên quan đến việc tàu chiến Anh, Nhật hoạt động ở Biển Đông trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về quyền tự do đi lại ở Biển Đông, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. #DknTinTrongNuoc
812 views ·