HY VỌNG MR TRUMP THẮNG CỬ......HOPEFUL MR TRUMP BECOME A ELECTION WINNER Mong Trump thắng cử kỳ này................Hopeful , Mr Trump will become a winner for this ...................................................................................election Đập cho thằng Tập chạy dài te tua........Mr Trump will defeated Xi Jinping and ruined china 's ...................................................................................invader Bỏ thói muốn được làm vừa..................To knock out to Xì Jinping , not be a cruel king Ức hiếp nước nhỏ chếm lùa khắp nơi....Xi Jinping is always to oppress the small country and ................................................................wanted to over take all of land in the world Mong Trump đại thắng rạng ngời.............Hopeful Mr Trump will gain a bright winner Củng cố sức mạnh giúp đời bình an......More stable strengthen to help better living condition Chỉ Trump dám đánh Tập càng..............Mr Trump is the only hero dare to defeat devil Xi Jinping Ổn định thế giới ngày càng tự do..........Mr Trump will make the world more freedom songnuocmientay- 20/09/2108

1283Upvotes
4Downvotes
211Reminds

More from songnuocmientay

MONG MINDS SẼ LUÔN PHÁT TRIỂN.........HOPEFUL MINDS WILL BEING STABLE .............................................................................DEVELOPPING Cầu ETH giá tăng.........................................Hopeful , ETH will be increasing Minds càng rộng mở, như trăng khi tròn.........Minds will enlarge in everywhere of the world as full ..............................................................................moon Face book như một lối mòn...........................Facebook is as remain in a rut Đường đầy nguy hiểm, không còn như xưa..It is complicated dangerous, it was not same in last Cầu cho MInds giống cơn mưa....................Hopeful , Minds is an idea rain Tưới mát khô hạn cày bừa tăng gia............It is irrigating for drought and help people more good ............................................................................harvest Minds là bình đẳng muôn nhà ...................Minds is equalitarian to every one Tự do ngôn luận bỏ xa face nhiều..............Its given us free of speech, it is better than facebook songnuocmientay- 19/09/22018

6.82k views ·

PHẢI THAY ĐỔI ĐẤT NƯỚC...........HAVE TO CHANGE THE COUNTRY FOR BETTER ...........................................................................TOMORROW Đất nước cần đổi thay..................We have to change of the country Sau bao năm tháng ngủ dài..........It is not wake up for long time Lạc hậu , nhiều sai trái................It is backward and too much wrong Dân ngậm ngùi đắng cay..............It is causes of miserable and bitter Đất nước cần người lái...........The country is need a good leader Thương dân và có tài...............With good heart , good take care and talent Tiến lên cùng thời đại...............In order to erect the country to go a head Vững bước đường tương lai....Stable step to the bright future Nên xóa hết độc tài.................Deleted all of the dictator Bọn tham nhũng quan lại........And killing all of corruptor Cai trị đã quá dài...................They have been control and ruined the country Cướp bóc chẳng chừa ai.......They 're rob all thing from social and their own people Cấc tầng lơp tỉnh lại....................From low to high class of social have to disilusioned Đồng lòng cùng chung tay.............Heart to heart and hand in hand Khó khăn cũng phải trải................Overcome all those difficulties situation Việt Nam đẹp tương lai................The country will be better for future songnuocmientay-19/09/2018

2.62k views ·

HÃY DỪNG ĂN THỊT CHÓ.........STOP KILLING DOGS FOR MEAT Chó là vật trung thành.............The dog is most faithful animal Người bạn không háo danh.....The closest friend who is never greedy for glory Chó như một hình cảnh...........The dog is like a good police man Cho ta giấc an lành................. Who save for us a security and good sleep Hãy dừng ăn thịt chúng...........Stop eat their meat Chó cũng muốn ung dung.......The dog is same us , they also would like to live Đổi ngược bạn là chúng........If you would be the dog Bạn có muốn bị dùng..............Would you like to be killed for meat Mong bạn hãy suy nghĩ........Hopeful , you will good consider Thiện từ hãy bỏ đi..............Being a gentleman , please stop eating dog's meat Giết ăn thấy kinh dị...........It is horrible to look they are killed them for meat Quả báo đến tức thì.......... You will get the bad karma for what you done songnuocmientay-18/09/2018

3.25k views ·

More from songnuocmientay

MONG MINDS SẼ LUÔN PHÁT TRIỂN.........HOPEFUL MINDS WILL BEING STABLE .............................................................................DEVELOPPING Cầu ETH giá tăng.........................................Hopeful , ETH will be increasing Minds càng rộng mở, như trăng khi tròn.........Minds will enlarge in everywhere of the world as full ..............................................................................moon Face book như một lối mòn...........................Facebook is as remain in a rut Đường đầy nguy hiểm, không còn như xưa..It is complicated dangerous, it was not same in last Cầu cho MInds giống cơn mưa....................Hopeful , Minds is an idea rain Tưới mát khô hạn cày bừa tăng gia............It is irrigating for drought and help people more good ............................................................................harvest Minds là bình đẳng muôn nhà ...................Minds is equalitarian to every one Tự do ngôn luận bỏ xa face nhiều..............Its given us free of speech, it is better than facebook songnuocmientay- 19/09/22018

6.82k views ·

PHẢI THAY ĐỔI ĐẤT NƯỚC...........HAVE TO CHANGE THE COUNTRY FOR BETTER ...........................................................................TOMORROW Đất nước cần đổi thay..................We have to change of the country Sau bao năm tháng ngủ dài..........It is not wake up for long time Lạc hậu , nhiều sai trái................It is backward and too much wrong Dân ngậm ngùi đắng cay..............It is causes of miserable and bitter Đất nước cần người lái...........The country is need a good leader Thương dân và có tài...............With good heart , good take care and talent Tiến lên cùng thời đại...............In order to erect the country to go a head Vững bước đường tương lai....Stable step to the bright future Nên xóa hết độc tài.................Deleted all of the dictator Bọn tham nhũng quan lại........And killing all of corruptor Cai trị đã quá dài...................They have been control and ruined the country Cướp bóc chẳng chừa ai.......They 're rob all thing from social and their own people Cấc tầng lơp tỉnh lại....................From low to high class of social have to disilusioned Đồng lòng cùng chung tay.............Heart to heart and hand in hand Khó khăn cũng phải trải................Overcome all those difficulties situation Việt Nam đẹp tương lai................The country will be better for future songnuocmientay-19/09/2018

2.62k views ·

HÃY DỪNG ĂN THỊT CHÓ.........STOP KILLING DOGS FOR MEAT Chó là vật trung thành.............The dog is most faithful animal Người bạn không háo danh.....The closest friend who is never greedy for glory Chó như một hình cảnh...........The dog is like a good police man Cho ta giấc an lành................. Who save for us a security and good sleep Hãy dừng ăn thịt chúng...........Stop eat their meat Chó cũng muốn ung dung.......The dog is same us , they also would like to live Đổi ngược bạn là chúng........If you would be the dog Bạn có muốn bị dùng..............Would you like to be killed for meat Mong bạn hãy suy nghĩ........Hopeful , you will good consider Thiện từ hãy bỏ đi..............Being a gentleman , please stop eating dog's meat Giết ăn thấy kinh dị...........It is horrible to look they are killed them for meat Quả báo đến tức thì.......... You will get the bad karma for what you done songnuocmientay-18/09/2018

3.25k views ·