NGƯỜI LÍNH VÀ NGƯỜI DÂN..................THE SOLDIER AND PEOPLE Cha tôi là người lính....................My father was soldier Ông nói rất chân tình....................His words is very heartfelt statement Địch,ta những người lính..............You, enemy are soldiers Đâu ai muốn hy sinh.................... There is no one would like to being killed Những lúc gần người dân..............While he stoped over at the village Tinh thần rất phấn chấn.................His heart is very good feeling Lạ , xa nhưng lại gần....................The villager is stranger and not accquainted Tưởng họ là người thân................But he is always think they are his relatives songnuocmientay-12/09/2018

732Upvotes
1Downvote
127Reminds

More from songnuocmientay

BIỂU TÌNH KHÔNG LÀ CÁCH DUY NHẤT........DEMONSTRATION IS NOT THE ONLY WAY Không cho đi biểu tình...............The government do everything to ban of demonstration Không lẻ ta lặng thinh................Should we will keep silent? Có nhiều cách suy tính..............There are other ways to think over Không nhất thiết biểu tình..........Demonstration is not nesessary Hành động cách riêng lẻ............Action by one self Chúng đâu biết mà me.............The police or spy are not investigate Nhanh gọn đánh lẻ tẻ..............Quickly and safe are priority Chúng không biết mà dè..........They would not predict who you are Bạo động mà không động.........Uprising in silent Hữu hình có mà không.............Visible but invisible Chúng đâu biết ai chống...........They will never know who is demonstrator Thành công nối thành công........Success and more successful Mỗi tỉnh cứ vài trận..................Few time in each province and whole country Thành công sẽ đến gần............The final success will come true Khi kiếp số chúng tận...............Their power is less and being end Cả nước sẽ hoan hân...............The brightness day will be and must be songnuocmientay-11/09/2018

4.05k views ·

LẬT ĐỔ ĐÚNG QUY TRÌNH...............THE RIGHT OVERTURN OF PROCESS Một quy trình bạt nhược................Who is worse to call :( process) Tham nhũng và bán nước.............. Doing corruption and sell off the country Một quốc gia bạc phước................What is a pity of unlucky country Làm bạn với xâm lược....................Make friend to invader Cài gì cũng quy trình....................Whatever is also blame for process Lãnh đạo toàn dốt tính.................All of government authorians are unwell education Làm đát nước điêu linh...............They have been done and ruined the country Không nhận lỗi về mình................They have never accepted their wrong decision Không lẻ là dân sai....................Is it all of faul from the people ? Cả nước làm đều trái...............And all citizens of Viet Nam is wrong Chính phủ phát biểu dại............Too many government officer is wrong of speech Có bao giờ nhạn sai ................They have never accepted they were wrong Cố gắng đổ quy trình...............Let's blame of process more and more Không xa nữa lính quýnh.........It is not late and soon will be bustling Dân lật đổ quy trình.................The people will overturn the process Họ làm đúng qui trình...............They are doing right of process too songnuocmientay-11/09/2018

2.21k views ·

HỐI HẬN VÀ THÙ HẬN...........RETRIBUTION BY KARMA FOR HIS GUILTY Một đời cho cách mạng...........He is sacrifice all of his life for revolution Bây giờ sống lang thang.........He is wandering around city and village Đông chí và bè bạn.................His comrades and his close friend in the army Cao chức rất giàu sang..........They are high level in member party and top of rich Huân chương trên áo đầy........His clothes is full of resistance war medal Cha con mai đó đây................Life of him is up and down to everywhere Phản ánh quan chức bậy........He said the government of his village is take over his land Trong nước mắt đong đầy.......He is full of cried and disappointed Cũng là luật vay trả..................Its cause and effect Vào Nam giết không tha...........He is killed too much the south of vietnamese Làm bao người nghiệt ngã.......He make their life is being miserable Phải bỏ nước đi xa..................They have to become boat people to others countries Phần cuối đời lết la................Ending of his life is walk with leg apart Đảng lấy đất không trả............The Local government is overtook his land Hận, buồn trong xót xa............He is regret and revenge in painful Nghiệp báo cho tuổi già..........Retribution by karma for his ending age songnuocmientay-11/09/20118

1.84k views ·

More from songnuocmientay

BIỂU TÌNH KHÔNG LÀ CÁCH DUY NHẤT........DEMONSTRATION IS NOT THE ONLY WAY Không cho đi biểu tình...............The government do everything to ban of demonstration Không lẻ ta lặng thinh................Should we will keep silent? Có nhiều cách suy tính..............There are other ways to think over Không nhất thiết biểu tình..........Demonstration is not nesessary Hành động cách riêng lẻ............Action by one self Chúng đâu biết mà me.............The police or spy are not investigate Nhanh gọn đánh lẻ tẻ..............Quickly and safe are priority Chúng không biết mà dè..........They would not predict who you are Bạo động mà không động.........Uprising in silent Hữu hình có mà không.............Visible but invisible Chúng đâu biết ai chống...........They will never know who is demonstrator Thành công nối thành công........Success and more successful Mỗi tỉnh cứ vài trận..................Few time in each province and whole country Thành công sẽ đến gần............The final success will come true Khi kiếp số chúng tận...............Their power is less and being end Cả nước sẽ hoan hân...............The brightness day will be and must be songnuocmientay-11/09/2018

4.05k views ·

LẬT ĐỔ ĐÚNG QUY TRÌNH...............THE RIGHT OVERTURN OF PROCESS Một quy trình bạt nhược................Who is worse to call :( process) Tham nhũng và bán nước.............. Doing corruption and sell off the country Một quốc gia bạc phước................What is a pity of unlucky country Làm bạn với xâm lược....................Make friend to invader Cài gì cũng quy trình....................Whatever is also blame for process Lãnh đạo toàn dốt tính.................All of government authorians are unwell education Làm đát nước điêu linh...............They have been done and ruined the country Không nhận lỗi về mình................They have never accepted their wrong decision Không lẻ là dân sai....................Is it all of faul from the people ? Cả nước làm đều trái...............And all citizens of Viet Nam is wrong Chính phủ phát biểu dại............Too many government officer is wrong of speech Có bao giờ nhạn sai ................They have never accepted they were wrong Cố gắng đổ quy trình...............Let's blame of process more and more Không xa nữa lính quýnh.........It is not late and soon will be bustling Dân lật đổ quy trình.................The people will overturn the process Họ làm đúng qui trình...............They are doing right of process too songnuocmientay-11/09/2018

2.21k views ·

HỐI HẬN VÀ THÙ HẬN...........RETRIBUTION BY KARMA FOR HIS GUILTY Một đời cho cách mạng...........He is sacrifice all of his life for revolution Bây giờ sống lang thang.........He is wandering around city and village Đông chí và bè bạn.................His comrades and his close friend in the army Cao chức rất giàu sang..........They are high level in member party and top of rich Huân chương trên áo đầy........His clothes is full of resistance war medal Cha con mai đó đây................Life of him is up and down to everywhere Phản ánh quan chức bậy........He said the government of his village is take over his land Trong nước mắt đong đầy.......He is full of cried and disappointed Cũng là luật vay trả..................Its cause and effect Vào Nam giết không tha...........He is killed too much the south of vietnamese Làm bao người nghiệt ngã.......He make their life is being miserable Phải bỏ nước đi xa..................They have to become boat people to others countries Phần cuối đời lết la................Ending of his life is walk with leg apart Đảng lấy đất không trả............The Local government is overtook his land Hận, buồn trong xót xa............He is regret and revenge in painful Nghiệp báo cho tuổi già..........Retribution by karma for his ending age songnuocmientay-11/09/20118

1.84k views ·