LET'S TAKE ADVANTAGE TO FIGHT AGAINST TO GOVERNMENT

BẤT TUÂN VÀ ĐỨNG LÊN ............NOT LISTEN TO AND ACTION STRUGGLE Dùng nhục hình giáo huấn...........To do corporal punishment for teaching the citizens Dân chẳng phục bất tuân...........The citizens are not comply with orders and not listen to Cả nước không đồng thuận........The whole country is not to cuncur Quyết tranh đấu hành tuần.........The citizens will struggle and fighting against Số lẻ thi không nói....................If it is few people struggle it is no matter what Từ thành phố núi đồi................People from city , town up to mountain and hill Đồng bằng người tiếp nối.........Others place as sea and Mekong Delta are struggle Khắp nơi đang sục sôi...........The whole Viet Nam country is turn vindictive hatred into strength Chính phủ sao giết dân .........Why did the government is killed the people Càng giết dân càng hận.........The more they killed will make the people soon lust to revenge Ngày quật khởi đã gần..........The justment day is soon coming Tại chính phủ hay dân............The wrong from government or people?? Nợ máu trả bằng máu............Debt of blood have to pay for the same of it Con người đều như nhau........The human being is same race Chính phủ quá tàn bạo............The government is so cruel and wick Chính phủ tự huyệt đào.........The government, them self is dig grave to bury its self songnuocmientay-25/08/2018

147Upvotes
14Reminds

More from songnuocmientay

NHÂN QUYỀN LÀ CÁI CHẾT.......THIS IS VIET NAM 'S HUMAN RIGHTS Nhân quyền các ban thấy..........This is Viet Nam human rights Nỗi thống khổ chứa đầy.............A miserable with full of bitter Nhục hình tay chân gẫy.............A heavy corporal punishment it is break leg and arm Đánh đập thân bấy nhầy............The body with full of injured and painful Treo người như con thú............They are hanging over human being as a animal Hỏi sao dân hận thù.................That is why , all of Vietnamese being along- standing feud Hôm qua em thanh tú...............He was a nice young man of yesterday Hôm nay chết trong tù..............Then he is death of today in prison Sự thật chuyện nhân quyền ......The truth of human rights in Viet Nam Ở xứ sở thần tiên.....................Heaven country as Vietnam government its said Muốn sống thì câm miệng........Have to shut up 's one mouth if you want to be safe Hoặc là chết hay điên...............Being death or crazy if you spoken songnuocmientay-10/09/220118

3.83k views ·

CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN GIÁO SƯ KHÙNG.....WE ARE NO NEED MAD PROFESSOR Mấy ông là chốt thí..............Both of you are waste Xin lỗi bớt khùng đi..............You should consider crazy less Thứ gặp người dân tý...........Will you please to meet all of vietnamese Họ chửi không ra gì.............They will swear you are unused person Mấy ông thật là xấu...............Both of you are worse Bằng cấp chẳng ra đâu..........There is not value of your certificate Toàn vẽ vời hư cấu................It was a paper and garbage Dân không có học đâu..........Our people will never learned your words Sao không đi ra đảo.............Why dont you go to Paracel islands Chết sẽ rất tự hào...............Sacrifice at there , you will be a hero Toàn là loại bại não..............Both of you are illbrain Tưởng mình là thanh cao....Dont think you are good Tuổi sắp rời cõi thế............Both of you going to die Ôm nỗi nhục u mê............Still keeping ashamed and darkness Làm hỏng đi thế hệ...........Your new vietnamese is damaged our generation Dân chúng xem như hề....All of Vietnamese is consider both of you are stupe clown songnuocmientay-09/09/2018

3.14k views ·

HÃY GIÚP CÁC EM MỘT NGÔI TRƯỜNG......HEART TO HEART -FOR A NEW SCHOOL Muốn giúp xây ngôi trường..........i really want to buitl a new school Cho các em dễ thương................For all of that lovely children Nhìn thấy cảnh không tưởng........Look at their school. how do you feel Một chỗ rách nát bương..............It is not a school , lack of everything Con bọn quan đến trường............The authorians's children to go to school Giàu có đầy phô trương...............They are so rich and show up Trong hoàn cảnh sung sướng.......A happiness life and full of good services Toàn là quốc tế trường................A top of international school Những mảnh đời vất vưởng.........How is pity of pinniless situation Cần lắm những tình thương........They are really need your help Chúng ta cùng cộng hưởng.........We are each people give a help Cho các em ngôi trường.............Then the children in highland will have a new school @ClintonJHurst @Jack @ottoman @docbaovem @FerretPop @bikos_gr..... songnucomientay-09/09/2108

2.31k views ·

More from songnuocmientay

NHÂN QUYỀN LÀ CÁI CHẾT.......THIS IS VIET NAM 'S HUMAN RIGHTS Nhân quyền các ban thấy..........This is Viet Nam human rights Nỗi thống khổ chứa đầy.............A miserable with full of bitter Nhục hình tay chân gẫy.............A heavy corporal punishment it is break leg and arm Đánh đập thân bấy nhầy............The body with full of injured and painful Treo người như con thú............They are hanging over human being as a animal Hỏi sao dân hận thù.................That is why , all of Vietnamese being along- standing feud Hôm qua em thanh tú...............He was a nice young man of yesterday Hôm nay chết trong tù..............Then he is death of today in prison Sự thật chuyện nhân quyền ......The truth of human rights in Viet Nam Ở xứ sở thần tiên.....................Heaven country as Vietnam government its said Muốn sống thì câm miệng........Have to shut up 's one mouth if you want to be safe Hoặc là chết hay điên...............Being death or crazy if you spoken songnuocmientay-10/09/220118

3.83k views ·

CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN GIÁO SƯ KHÙNG.....WE ARE NO NEED MAD PROFESSOR Mấy ông là chốt thí..............Both of you are waste Xin lỗi bớt khùng đi..............You should consider crazy less Thứ gặp người dân tý...........Will you please to meet all of vietnamese Họ chửi không ra gì.............They will swear you are unused person Mấy ông thật là xấu...............Both of you are worse Bằng cấp chẳng ra đâu..........There is not value of your certificate Toàn vẽ vời hư cấu................It was a paper and garbage Dân không có học đâu..........Our people will never learned your words Sao không đi ra đảo.............Why dont you go to Paracel islands Chết sẽ rất tự hào...............Sacrifice at there , you will be a hero Toàn là loại bại não..............Both of you are illbrain Tưởng mình là thanh cao....Dont think you are good Tuổi sắp rời cõi thế............Both of you going to die Ôm nỗi nhục u mê............Still keeping ashamed and darkness Làm hỏng đi thế hệ...........Your new vietnamese is damaged our generation Dân chúng xem như hề....All of Vietnamese is consider both of you are stupe clown songnuocmientay-09/09/2018

3.14k views ·

HÃY GIÚP CÁC EM MỘT NGÔI TRƯỜNG......HEART TO HEART -FOR A NEW SCHOOL Muốn giúp xây ngôi trường..........i really want to buitl a new school Cho các em dễ thương................For all of that lovely children Nhìn thấy cảnh không tưởng........Look at their school. how do you feel Một chỗ rách nát bương..............It is not a school , lack of everything Con bọn quan đến trường............The authorians's children to go to school Giàu có đầy phô trương...............They are so rich and show up Trong hoàn cảnh sung sướng.......A happiness life and full of good services Toàn là quốc tế trường................A top of international school Những mảnh đời vất vưởng.........How is pity of pinniless situation Cần lắm những tình thương........They are really need your help Chúng ta cùng cộng hưởng.........We are each people give a help Cho các em ngôi trường.............Then the children in highland will have a new school @ClintonJHurst @Jack @ottoman @docbaovem @FerretPop @bikos_gr..... songnucomientay-09/09/2108

2.31k views ·