Nghề “lạ” thời nhà sản (kỳ 3) Trích: “... Nghề này có ở ngoài Bắc sau năm 1954, gọi là “con phe”, nhờ “ơn đảng ơn bác” nó “phát triển rực rỡ” ở miền Nam sau năm 1975. Sau này, khi học đến Bộ Luật Hình Sự (1985) tôi mới biết “phe phẩy”, “mánh mung” bị xếp vô nhiều tội hình sự...See more

Get replies from creators like Tạ Phong Tần

thumb_upthumb_downchat_bubble
41upvotes
1remind

More from Tạ Phong Tần

Nghe nói có một số cháu đang "nhỏ to tâm xự" dí nhao về việc Tạ Phong Tần được đào tạo lý luận chính trị Mác-Lê. Bằng tốt nghiệp đó Tạ Phong Tần đã post lên blog Yahoo 360 độ từ năm 2007 rồi, năm 2017 Tạ Phong Tần lại post lên fb này lần nữa. Vậy mà các cháu vẫn còn ngu ngơ mắt...See more

More from Tạ Phong Tần

Nghe nói có một số cháu đang "nhỏ to tâm xự" dí nhao về việc Tạ Phong Tần được đào tạo lý luận chính trị Mác-Lê. Bằng tốt nghiệp đó Tạ Phong Tần đã post lên blog Yahoo 360 độ từ năm 2007 rồi, năm 2017 Tạ Phong Tần lại post lên fb này lần nữa. Vậy mà các cháu vẫn còn ngu ngơ mắt...See more