More from Tạ Phong Tần

Nghe nói có một số cháu đang "nhỏ to tâm xự" dí nhao về việc Tạ Phong Tần được đào tạo lý luận chính trị Mác-Lê. Bằng tốt nghiệp đó Tạ Phong Tần đã post lên blog Yahoo 360 độ từ năm 2007 rồi, năm 2017 Tạ Phong Tần lại post lên fb này lần nữa. Vậy mà các cháu vẫn còn ngu ngơ mắt...See more

Viêt cộng tụi bây tuyên truyền vừa ngu vừa láo. Thời nay ko ai ngu tới mức đi đâu cũng đem theo một đống “tài liệu”, muốn gì post lên mạng, share cho người nhận là xong. Trước đây nghe báo đài Việt cộng đăng bắt được “phản động” với đống tài liệu thì còn nữa tin nửa ngờ. Kể từ...See more

More from Tạ Phong Tần

Nghe nói có một số cháu đang "nhỏ to tâm xự" dí nhao về việc Tạ Phong Tần được đào tạo lý luận chính trị Mác-Lê. Bằng tốt nghiệp đó Tạ Phong Tần đã post lên blog Yahoo 360 độ từ năm 2007 rồi, năm 2017 Tạ Phong Tần lại post lên fb này lần nữa. Vậy mà các cháu vẫn còn ngu ngơ mắt...See more

Viêt cộng tụi bây tuyên truyền vừa ngu vừa láo. Thời nay ko ai ngu tới mức đi đâu cũng đem theo một đống “tài liệu”, muốn gì post lên mạng, share cho người nhận là xong. Trước đây nghe báo đài Việt cộng đăng bắt được “phản động” với đống tài liệu thì còn nữa tin nửa ngờ. Kể từ...See more