Viêt cộng tụi bây tuyên truyền vừa ngu vừa láo. Thời nay ko ai ngu tới mức đi đâu cũng đem theo một đống “tài liệu”, muốn gì post lên mạng, share cho người nhận là xong. Trước đây nghe báo đài Việt cộng đăng bắt được “phản động” với đống tài liệu thì còn nữa tin nửa ngờ. Kể từ năm 2005 internet đã phổ biến ở xứ Lừa mà vụ nào tụi bây cũng cứ nhai lại bài “bắt được “phản động” với đống tài liệu” là quá cũ, quá ngu, ko hợp thời trang, ko lừa được người đọc chút nào hết. Mắc cười nhứt là xe phân khối lớn cũng là “tang cmn vật” nhe! Từ đó suy ra những thứ khác cũng đều do Việt cộng đưa ra. Đếch ai tin nổi. Bác Tần vĩ cmn đại tư vấn cho Việt cộng tụi bây nên tuyên tuyền như vầy nè: Tên (XYZ nào đó) đã mở hàng ngàn trang phây búc, hàng trăm bờ lốc, hàng trăm quép sai và đăng tài liệu chống Việt cộng lên đó cho dân xứ Lừa đọc. Như vậy mới hợp lý trong thời buổi “đoàn tàu 4.0” đang chạy lạch bạch ở xứ Lừa. Việt cộng tụi bây và đám “cháu ngoan boác hù” có công nhận là Bác Tần vĩ cmn đại xáng xuốt hơn thằng niểng, thằng lú nhiều hơm? 😂😂😂😂😂😂

Get replies from creators like Tạ Phong Tần

thumb_upthumb_downchat_bubble
3upvotes

More from Tạ Phong Tần

GIÁO SƯ HUỲNH VĂN LANG: NGƯỜI VỢ VỪA MỚI QUA ĐỜI & VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ GIA ĐÌNH CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi trò chuyện của Giáo sư Huỳnh Văn Lang, Cựu Bí Thư Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Giám Đối Viện Hối...See more

More from Tạ Phong Tần

GIÁO SƯ HUỲNH VĂN LANG: NGƯỜI VỢ VỪA MỚI QUA ĐỜI & VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ GIA ĐÌNH CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi trò chuyện của Giáo sư Huỳnh Văn Lang, Cựu Bí Thư Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Giám Đối Viện Hối...See more