Nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền Châu Minh Dũng 1-9-2018 Dịp chuẩn bị lễ 2/9 năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Những lời kêu gọi biểu tình phản đối nhà cầm quyền toàn trị chỉ biết “hèn với giặc ác với dân” được lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM đã vội vã in một văn bản có tựa đề: “Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại”, rồi huy động công an, an ninh, dân phòng và các đảng viên cấp phường, tổ dân phố phát cho người dân. Những lời lẽ kêu gọi người dân và xuyên tạc mục đích đấu tranh của những nhà hoạt động lại trở thành bằng chứng cho nỗi sợ hãi ngày càng lớn trong lòng những kẻ cầm quyền. Văn bản: “Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại”, có bốn phần. – Phần thứ nhất: “Tự hào về 73 mùa xuân của Tổ quốc”, nội dung chủ yếu tô vẽ và thần thánh hóa thể chế mà những người cộng sản thành lập được hồi cuối năm 1945, thông qua vụ cướp chính quyền. – Phần thứ hai: “Âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch”, vu khống những người đấu tranh là “phần tử thù địch” và mô tả một số phương pháp phá hoại mà nhà cầm quyền cho rằng những người đấu tranh đã sử dụng (dùng flycam rải truyền đơn và đặt chất nổ ở các cơ quan công quyền). – Phần thứ ba: “Tất cả những hành vi trên là vi phạm pháp luật, cần phải được phê phán và xử lý nghiêm khắc” tiếp ý của phần thứ hai, đồng thời khẳng định ngay cả việc viết lên tiền để phản đối cũng vi phạm pháp luật, rồi dẫn ra một số trường hợp người Việt hải ngoại về nước đấu tranh bị nhà cầm quyền giam giữ rồi trục xuất như Nguyen William Anh, Nguyen James Han và Phan Angel. – Phần thứ tư: “Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại” kêu gọi người dân không “mắc mưu kẻ xấu” và chú ý tố giác những người có thái độ chống đối. Về văn bản tuyên truyền này: Do được viết vội và phân phát cũng vội nên có rất nhiều vấn đề. Tác giả văn bản cho rằng chế độ cộng sản Việt Nam đã tồn tại được 73 năm và đó là “thành quả lịch sử”. Thực tế, chế độ không phải là quốc gia, chế độ phụ thuộc vào quốc gia...

Get replies from creators like Điếu Cày (Nguyễn Văn...

thumb_upthumb_downchat_bubble
79upvotes

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Bản tin sáng 1-9-2018 01/09/2018 Tin Việt Nam 73 năm sau ngày cướp chính quyền BBC có bài: Năm 1945: Cướp chính quyền và thay quyền dân. Cựu LS Trần Thanh Hiệp hiện sống ở Paris, từng là luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước 30/4/1975, nói về việc thiếu tính chính danh qua hành...See more

Ngày thứ 18: Ông Thức cương quyết tuyệt thực đến khi đạt được công lý September 1, 2018 RFA Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã bước vào ngày tuyệt thực thứ 18 và cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi đạt được công lý. Sáng ngày 31 tháng 8, bốn người trong gia đình tù...See more

TUYÊN BỐ VỀ QUY ĐỊNH CHO PHÉP SỬ DỤNG NHÂN DÂN TỆ Ngày 12-9-2016 tại Bắc Kinh, Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, do Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành ký, trong đó Điều 8 quy định thanh toán bằng...See more

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Bản tin sáng 1-9-2018 01/09/2018 Tin Việt Nam 73 năm sau ngày cướp chính quyền BBC có bài: Năm 1945: Cướp chính quyền và thay quyền dân. Cựu LS Trần Thanh Hiệp hiện sống ở Paris, từng là luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước 30/4/1975, nói về việc thiếu tính chính danh qua hành...See more

Ngày thứ 18: Ông Thức cương quyết tuyệt thực đến khi đạt được công lý September 1, 2018 RFA Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã bước vào ngày tuyệt thực thứ 18 và cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi đạt được công lý. Sáng ngày 31 tháng 8, bốn người trong gia đình tù...See more

TUYÊN BỐ VỀ QUY ĐỊNH CHO PHÉP SỬ DỤNG NHÂN DÂN TỆ Ngày 12-9-2016 tại Bắc Kinh, Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, do Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành ký, trong đó Điều 8 quy định thanh toán bằng...See more