Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.

thumb_upthumb_downchat_bubble
43upvotes
6reminds

More from ThanhBuiDo

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

More from ThanhBuiDo

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng