@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

- Anh anh, sao giờ họ lại tiết lộ thông tin về nợ công và mức bổ đầu người vậy nhỉ? Trước nay toàn dấu cơ mà! Mà nghe nói con số còn cao hơn chứ nhỉ? - À, đến lúc bắt đầu phải trả nợ nên họ tiết lộ dần cho dân làm quen kẻo sốc. Kiểu như tiêm phòng ngừa bệnh đó, cho cơ thể tạo ra sức đề kháng đó. Còn không tiết lộ hết các khoản ngay là để dân khỏi bị sốc nặng. Cái đó gọi là nghệ thuật cai trị hay nôm na là vặt lông vịt một cách từ tưf tránh để vịt kêu.

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_down
179upvotes