Nước Mắt Cá sấu! Cải cách ruộng đất 1953 CS đã giết chết 172.008 người dân vô tội. Năm 1956 cũng là năm mà ông Hồ Chí Minh và đảng Lao động công khai lên tiếng nhận sai sót trong quá trình thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, rồi thực hiện một số biện pháp kỷ luật và tiến hành sửa sai. Bản thống kê chính thức cho biết là trong số 172.008 ngừơi bị quy là địa chủ và phú nông trong cải cách ruộng đất thì 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ lệ là 71,66%. Có lẽ chưa bao giờ và ở đâu tỷ lệ giữa số bị oan và nạn nhân lại cao đến như thế…” Phát súng đầu tiên của cải cách ruộng đất nổ vào đầu một người phụ nữ yêu nước: bà Cát Thanh Long, đã từng giúp đỡ cho những người CS! Phát súng đó đã nói rằng nó nói lên nhiều về tâm địa của những lãnh tụ CS, nó báo hiệu trước một tai họa khôn lường cho toàn dân ở miền Bắc lúc bấy giờ… https://youtu.be/003Lfs_2D1A Lịch sử hôm nay
119Upvotes
1Downvote
24Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Nhật Ký Yêu Nước

Một nguồn tin từ các cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế tại Hà Nội cho biết một số sứ quán đã và đang tiếp xúc với Bộ Công an để trao đổi, đề nghị Bộ Công an giải thích về vụ đàn áp và hành hung tập thể xảy ra tại liveshow “Sài Gòn kỷ niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín tối 15/8. Khác với mọi lần, kỳ này, phía công an không phủ nhận vụ việc cũng không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các nạn nhân, chỉ “ghi nhận” và nói là sẽ trả lời. Nhận định của nguồn tin là hiện giờ Bộ Công an đang tiến hành tái cơ cấu, cho nên nhiều lãnh đạo, nhiều đơn vị có vẻ khá rối trí. Chúng ta có thể thấy việc tái cơ cấu đang gây bấn loạn “siêu Bộ” này của nhà nước cộng sản. Tất nhiên, điều đó cũng có hậu quả tiêu cực cho phong trào dân chủ, ấy là bộ phận nào, đơn vị nào trong lực lượng công an cũng muốn chứng tỏ sự cần thiết và quan trọng của mình với các cấp lãnh đạo, bằng cách duy nhất là tăng cường đàn áp dân, tiêu diệt mọi tiếng nói phản kháng, đối lập. Chúng ta cũng nhận thấy thêm một thực tế, là chỉ những kẻ kém cỏi về trình độ, đớn hèn về đạo đức, mới ra sức bám chặt lấy một tổ chức nhà nước mafia để đục khoét và chỉ cần một mệnh lệnh “tái cơ cấu” từ lãnh đạo ban xuống là cả bọn rối hết cả lên. Nếu là những người có chuyên môn, có thực tài, nhất là có lương tri, thì không ai ăn bám nhà nước mafia, càng không có lý gì phải rối trí, bấn loạn vì cái sự “tái cơ cấu”. Hiện tại, nhiều sứ quán phương Tây tại Hà Nội cũng đã ghi nhận và sẽ làm việc với Bộ Công an cũng như Chính phủ Việt Nam về vụ đàn áp liveshow “Sài Gòn kỷ niệm”. Pham Doan Trang

More from Nhật Ký Yêu Nước

Một nguồn tin từ các cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế tại Hà Nội cho biết một số sứ quán đã và đang tiếp xúc với Bộ Công an để trao đổi, đề nghị Bộ Công an giải thích về vụ đàn áp và hành hung tập thể xảy ra tại liveshow “Sài Gòn kỷ niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín tối 15/8. Khác với mọi lần, kỳ này, phía công an không phủ nhận vụ việc cũng không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các nạn nhân, chỉ “ghi nhận” và nói là sẽ trả lời. Nhận định của nguồn tin là hiện giờ Bộ Công an đang tiến hành tái cơ cấu, cho nên nhiều lãnh đạo, nhiều đơn vị có vẻ khá rối trí. Chúng ta có thể thấy việc tái cơ cấu đang gây bấn loạn “siêu Bộ” này của nhà nước cộng sản. Tất nhiên, điều đó cũng có hậu quả tiêu cực cho phong trào dân chủ, ấy là bộ phận nào, đơn vị nào trong lực lượng công an cũng muốn chứng tỏ sự cần thiết và quan trọng của mình với các cấp lãnh đạo, bằng cách duy nhất là tăng cường đàn áp dân, tiêu diệt mọi tiếng nói phản kháng, đối lập. Chúng ta cũng nhận thấy thêm một thực tế, là chỉ những kẻ kém cỏi về trình độ, đớn hèn về đạo đức, mới ra sức bám chặt lấy một tổ chức nhà nước mafia để đục khoét và chỉ cần một mệnh lệnh “tái cơ cấu” từ lãnh đạo ban xuống là cả bọn rối hết cả lên. Nếu là những người có chuyên môn, có thực tài, nhất là có lương tri, thì không ai ăn bám nhà nước mafia, càng không có lý gì phải rối trí, bấn loạn vì cái sự “tái cơ cấu”. Hiện tại, nhiều sứ quán phương Tây tại Hà Nội cũng đã ghi nhận và sẽ làm việc với Bộ Công an cũng như Chính phủ Việt Nam về vụ đàn áp liveshow “Sài Gòn kỷ niệm”. Pham Doan Trang