CỘNG SẢN VÔ TÂM...........................THE COMMUNIST IS NO HUMANITY CÔNG ký sinh trùng loài ăn bám............The communist is a insect symbiosis SẢN sinh một lũ đám quan tham............The communist is a herd of corrupt VÔ đạo vô thần như quỷ ác....................The communist is no saint, no religion and evil TÂM dạ thú loài rất hiểm nham..............The communist is no heart and too wick songnuocmientay- 22/08/2018

168Upvotes
23Reminds

More from songnuocmientay

TỰ DO GIÁ BAO NHIÊU..............FREEDOM--- HOW MUCH DOES IT COST Tự do như cổ phiếu....................Freedom as a stock Định giá là bao nhiêu..................How much for fix price Sao mua hoài vẫn thiếu..............The more you buy the more you lost Muốn có nó thật nhiều................But the buyer will take more and more Tự do được phất biểu..................Freedom for speech Nhưng không được trái chiều......But it is not allowed to opposed to the government Tự do ngầm được hiểu...............Freedom is understand unspoken Không được phát biểu nhiều.......The less you talk the safe you are Mọi người hay đàm tiếu.............Everyone is always sneer at Tự do giá bao nhiêu...................How much for freedom's price Tự do không giá biểu.................Freedom is no price list càng mua càng lỗ nhiều.............The more you buy the more you get lost Tự do , niềm tin thiếu...............Freedom and trust are rare and lack Tha hóa và ngoa điêu................It is depraved and deceptive Người dân giờ đã hiểu.............Now all the people are understand Tự do rất phiêu diêu.................Freedom is floating songnuocmientay-22/08/2018

1.01k views ·

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế độ..........................Because of disappointing to the present system Không có công bằng lãnh đạo ngu...............unfair and evil control Từ nam chi bắc đầy oan án......................From south to north are full of unjust funishment. Cướp đất , lộng quyền dân khóc than.......Plunder of land, abuse of power to the citizens Kẻ thù dân tộc gọi là bạn.........................The enemy of nation , they consider as a friend Biển đảo , đất liên dâng ngoại bang..........Sea, islands, land are give to china Chính phủ tốt đẹp sao có loạn................If the government be good , why do all people fight ............................................................against Bắt bớ, nhục hình bảo kẻ oan.................Arrested, torture to the injustice citizens Sự thật che đậy chính phủ sợ................The government is always afraid of the true Dân chúng quật cường quá lầm than.......That is why the whole contry is go on for struggle Cuộc sống ấm no có thật vậy................It is said : life is happiness is it true ??? Ngay cả quan quyền cũng đi tây...........Why too many government officer are living in Us and ...............................................................western Thực tế chứng minh đã cho thấy............The practical show that Người dân thù hận quá nhiều đầy...........The people is hating and feud Nếu vì lương dân thi thay đổi.................If the government is good take care to people , they have ............................................................to changes their act and policy Ngược bằng sóng gió sẽ đổi ngôi...........On the others hand there will be a big liberate Không phải tai dân, do chính phủ ...........This is the government wrong , ca't blame to the people Đất nước tham quan quá suy đồi............There are too much corrupt and system is being ............................................................depraved songnuocmientay-22/08/2018

1.8k views ·

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như cây.........................Their body is thin and as weak trees Quan to mập ú một bầy như heo..............The authorrians become fat as a herd ò pig Dân chúng trong cảnh đói nghèo..............People is always in poor condition Chúng thì hưởng thụ ì xèo đó đây...........The authorians is enjoyed and travel to everywhere Đứng lên quật khởi mai nầy.....................The only thing we have to do is struggle and overturn Viễn Đông hòn ngọc sum vầy như xưa......Name of Sai Gon, Far East will be return and we will ..............................................................happy again songnuocmientay- 21/08/2018

2.64k views ·

More from songnuocmientay

TỰ DO GIÁ BAO NHIÊU..............FREEDOM--- HOW MUCH DOES IT COST Tự do như cổ phiếu....................Freedom as a stock Định giá là bao nhiêu..................How much for fix price Sao mua hoài vẫn thiếu..............The more you buy the more you lost Muốn có nó thật nhiều................But the buyer will take more and more Tự do được phất biểu..................Freedom for speech Nhưng không được trái chiều......But it is not allowed to opposed to the government Tự do ngầm được hiểu...............Freedom is understand unspoken Không được phát biểu nhiều.......The less you talk the safe you are Mọi người hay đàm tiếu.............Everyone is always sneer at Tự do giá bao nhiêu...................How much for freedom's price Tự do không giá biểu.................Freedom is no price list càng mua càng lỗ nhiều.............The more you buy the more you get lost Tự do , niềm tin thiếu...............Freedom and trust are rare and lack Tha hóa và ngoa điêu................It is depraved and deceptive Người dân giờ đã hiểu.............Now all the people are understand Tự do rất phiêu diêu.................Freedom is floating songnuocmientay-22/08/2018

1.01k views ·

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế độ..........................Because of disappointing to the present system Không có công bằng lãnh đạo ngu...............unfair and evil control Từ nam chi bắc đầy oan án......................From south to north are full of unjust funishment. Cướp đất , lộng quyền dân khóc than.......Plunder of land, abuse of power to the citizens Kẻ thù dân tộc gọi là bạn.........................The enemy of nation , they consider as a friend Biển đảo , đất liên dâng ngoại bang..........Sea, islands, land are give to china Chính phủ tốt đẹp sao có loạn................If the government be good , why do all people fight ............................................................against Bắt bớ, nhục hình bảo kẻ oan.................Arrested, torture to the injustice citizens Sự thật che đậy chính phủ sợ................The government is always afraid of the true Dân chúng quật cường quá lầm than.......That is why the whole contry is go on for struggle Cuộc sống ấm no có thật vậy................It is said : life is happiness is it true ??? Ngay cả quan quyền cũng đi tây...........Why too many government officer are living in Us and ...............................................................western Thực tế chứng minh đã cho thấy............The practical show that Người dân thù hận quá nhiều đầy...........The people is hating and feud Nếu vì lương dân thi thay đổi.................If the government is good take care to people , they have ............................................................to changes their act and policy Ngược bằng sóng gió sẽ đổi ngôi...........On the others hand there will be a big liberate Không phải tai dân, do chính phủ ...........This is the government wrong , ca't blame to the people Đất nước tham quan quá suy đồi............There are too much corrupt and system is being ............................................................depraved songnuocmientay-22/08/2018

1.8k views ·

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như cây.........................Their body is thin and as weak trees Quan to mập ú một bầy như heo..............The authorrians become fat as a herd ò pig Dân chúng trong cảnh đói nghèo..............People is always in poor condition Chúng thì hưởng thụ ì xèo đó đây...........The authorians is enjoyed and travel to everywhere Đứng lên quật khởi mai nầy.....................The only thing we have to do is struggle and overturn Viễn Đông hòn ngọc sum vầy như xưa......Name of Sai Gon, Far East will be return and we will ..............................................................happy again songnuocmientay- 21/08/2018

2.64k views ·