Mùa thu với hương lúa mới, bếp khói nồng... sưởi ấm lòng người lữ khách trên muôn dặm đường xa... Có người lữ khách độ đường xa, Dừng bước phiêu du, bỗng nhớ nhà! Phảng phất đâu đây hương lúa mới, Bếp hồng ai đó ... khói vươn xa ... (Thơ K.H)

Get replies from creators like Kiếp Phong Trần

thumb_upthumb_downchat_bubble
20upvotes
8reminds

More from Kiếp Phong Trần

Cuộc sống hiện đại vẫn còn nhiều người hàng ngày dãi nắng dầm sương như thế này Khói nước, mây chiều, bóng núi tan Người tới, người đi, ngàn lại ngàn Thơ như sương lệ nhoà vai áo Phơi ướt bao ngày nắng thế gian (Thơ Nguyễn Sỹ Đại)

Dưới ngọn bút Lý Bạch thì cò trắng cũng như Tiên hạc.. Nước thu cò trắng la đà Lẻ bay như chút sương sa giữa đồng Lòng nhàn nên dáng thong dong Một mình vẫn đứng bên sông cát bồi (Thơ Lý Bạch)

Thơ Lý Bạch luôn luôn bay bổng, cứ ngỡ ở không gian khác vậy, nhưng vẫn rất lãng mạn... Sông Ba chảy xiết khúc này Thuyền Ba lướt nhẹ như bay lên trời Ba ngàn dặm, mười tháng rồi Bao giờ trở lại, chàng ơi hỡi chàng? (Thơ Lý Bạch)

More from Kiếp Phong Trần

Cuộc sống hiện đại vẫn còn nhiều người hàng ngày dãi nắng dầm sương như thế này Khói nước, mây chiều, bóng núi tan Người tới, người đi, ngàn lại ngàn Thơ như sương lệ nhoà vai áo Phơi ướt bao ngày nắng thế gian (Thơ Nguyễn Sỹ Đại)

Dưới ngọn bút Lý Bạch thì cò trắng cũng như Tiên hạc.. Nước thu cò trắng la đà Lẻ bay như chút sương sa giữa đồng Lòng nhàn nên dáng thong dong Một mình vẫn đứng bên sông cát bồi (Thơ Lý Bạch)

Thơ Lý Bạch luôn luôn bay bổng, cứ ngỡ ở không gian khác vậy, nhưng vẫn rất lãng mạn... Sông Ba chảy xiết khúc này Thuyền Ba lướt nhẹ như bay lên trời Ba ngàn dặm, mười tháng rồi Bao giờ trở lại, chàng ơi hỡi chàng? (Thơ Lý Bạch)