VIỆT NAM SỐNG MÀ NHƯ CHẾT...........VIET NAM IS LIVING IN DEATH Việt Nam tôi lạ lắm.......................Viet Nam is so strange Yêu nước bị ó đâm........................Patriotic is guilty and being arrested Xuống đường thì máu đẫm.............Go on for struggling will be ịnjured and blooded Thưa kiện thì bị ngâm....................To sue the authorians will never get any result Việt nam tôi chán ngán.................Viet nam is bored and disappointed Bọn ngu lại làm quan....................Unwell educated authorians is always a being high class Bằng cấp dễ mua bán...................It is easily to buy or sell a certificate Chức cao rất ngang tàn.................High level authirians is very cruel Việt nam tôi thích dối..................Viet Nam is likely lie favor Nói thơm dù biết hôi....................Saying it is perfumed , it iskknown that a bad smell Sự thật luôn trong tối..................The true is always in darkness Nịnh bợ dễ lên ngôi....................Who know how to bootlick is success Việt nam tôi là lùng....................Viet Nam is odd Rất là sợ bọn trung....................Govt is fear of china Dù chúng không cầm súng.........Even they have no gun in arm Chỉ nhìn là rung rung..................Have a look at china and will be trembled Lạ, khác, ngán, sợ, dối.............Strang- Different-Feed up- Fear- Lie Đó là vIệt Nam tôi....................Its Viet Nam at present Thương cho dân vô tội.............How is a pity for unguilty civilians Sống như đã chết rồi..............Living in death 's soul songnuocmientay- 17/08/2018

thumb_upthumb_down
131upvotes

More from songnuocmientay

TẬP CẬN BÌNH SÓI GIÀ SẮP CHẾT...........XIN JINPING A BAD WOLF IS GOING DIE Tham vọng giết chính mình.............Bad ambition is killed of him self Tự nghĩ mình cao minh.................To believe that : only one 's self have no enemy Triệt hạ luôn thân...See more

TÔI KÍNH PHỤC THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN.....GREATEST OF THE PRIME MINISTER OF TAIWAN Đài Loan một thủ tướng..................Taiwanese, there is a Prime Ministry Trong lòng vạn người thương...........That Lady is being loving and admired by her people Bà như một nữ...See more

AI ĐÁNH CA SỸ THÀNH TÍN...........THE AUTHORIANS ORDER TO BEAT THE THANH TIN ...............................................................................SINGER Ai đánh em ca sỹ.................Who is beating the young singer? Phạm phải tội lỗi gì...............What is done...See more

More from songnuocmientay

TẬP CẬN BÌNH SÓI GIÀ SẮP CHẾT...........XIN JINPING A BAD WOLF IS GOING DIE Tham vọng giết chính mình.............Bad ambition is killed of him self Tự nghĩ mình cao minh.................To believe that : only one 's self have no enemy Triệt hạ luôn thân...See more

TÔI KÍNH PHỤC THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN.....GREATEST OF THE PRIME MINISTER OF TAIWAN Đài Loan một thủ tướng..................Taiwanese, there is a Prime Ministry Trong lòng vạn người thương...........That Lady is being loving and admired by her people Bà như một nữ...See more

AI ĐÁNH CA SỸ THÀNH TÍN...........THE AUTHORIANS ORDER TO BEAT THE THANH TIN ...............................................................................SINGER Ai đánh em ca sỹ.................Who is beating the young singer? Phạm phải tội lỗi gì...............What is done...See more