Lâm Mạnh Di Just now · Một dấu hiệu đáng mừng ...😉 Lần đầu tiên TTCK Thượng Hải rơi xuống mức 2700 điểm trong cuộc chiến mậu dịch với Mỹ.. Tại sao đáng mừng, xin nhắc lại, Tập và ngân hàng trung ương TQ đã đổ rất nhiều tiền để mong giữ được 3000 điểm. Cù cưa được 1 tuần, thì 2900 điểm cũng bị chọc thủng. Khi ngưỡng 2900 điểm bị chọc thủng thì cái ghế hoàng đế của Tập đã bị lung lay, nhiều trí thức TQ đã công khai chỉ trich "sự thơ ngây" của Tập khi mắc bẫy của Trump.. Bây giờ không còn ngưỡng 2900, mà chỉ còn trên 2600 điểm, một điềm không lành cho Tập, một dấu hiệu cho thấy, dù đổ bao nhiêu tiền, TTCK TQ cũng không thể chống lại những ngón cờ "chậm rãi nhưng chết người" của Trump.. Khi điểm 2500 bị chọc thủng (có thể trong vòng tháng tới) nhất định sẽ có loạn trong thành phần lãnh đạo TQ.. Một niềm vui cho thế giới tự do, nhưng trước hết là cho dân tộc VN, một cơ hội làm suy sụp thằng con cưng của Tập là Trọng Lú và cái đảng chết bầm CS ..🤣😁

126Upvotes
24Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Lâm Mạnh Di

More from Lâm Mạnh Di