TẬP CẬN BÌNH SÓI GIÀ SẮP CHẾT...........XIN JINPING A BAD WOLF IS GOING DIE Tham vọng giết chính mình.............Bad ambition is killed of him self Tự nghĩ mình cao minh.................To believe that : only one 's self have no enemy Triệt hạ luôn thân...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
236upvotes
28reminds

More from songnuocmientay

TÔI KÍNH PHỤC THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN.....GREATEST OF THE PRIME MINISTER OF TAIWAN Đài Loan một thủ tướng..................Taiwanese, there is a Prime Ministry Trong lòng vạn người thương...........That Lady is being loving and admired by her people Bà như một nữ...See more

AI ĐÁNH CA SỸ THÀNH TÍN...........THE AUTHORIANS ORDER TO BEAT THE THANH TIN ...............................................................................SINGER Ai đánh em ca sỹ.................Who is beating the young singer? Phạm phải tội lỗi gì...............What is done...See more

TÔI PHẢN ĐỐI PHẦN TỬ ĐẠO HỒI XẤU................I AM BOYCOTT THE BAD MUSLIMS Tất cả là con người...................All we are human race Đâu phải kiếp đười ươi.............It is not orang incarnation Đối xử như rác rưởi..................Why did you behave to them as garbage Một...See more

More from songnuocmientay

TÔI KÍNH PHỤC THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN.....GREATEST OF THE PRIME MINISTER OF TAIWAN Đài Loan một thủ tướng..................Taiwanese, there is a Prime Ministry Trong lòng vạn người thương...........That Lady is being loving and admired by her people Bà như một nữ...See more

AI ĐÁNH CA SỸ THÀNH TÍN...........THE AUTHORIANS ORDER TO BEAT THE THANH TIN ...............................................................................SINGER Ai đánh em ca sỹ.................Who is beating the young singer? Phạm phải tội lỗi gì...............What is done...See more

TÔI PHẢN ĐỐI PHẦN TỬ ĐẠO HỒI XẤU................I AM BOYCOTT THE BAD MUSLIMS Tất cả là con người...................All we are human race Đâu phải kiếp đười ươi.............It is not orang incarnation Đối xử như rác rưởi..................Why did you behave to them as garbage Một...See more