Trấn Giang
  • verified_user
(MINDS VIỆT NAM FAN)

3 ngày nay có ai nhận được Bonus không?

thumb_upthumb_downchat_bubble
15upvotes
2reminds

More from MINDS VIỆT NAM FAN

Có ai bị giống mình không, boots bài không chạy, sáng tới giờ còn chưa tới 10views bài boots, sub tk cũng không đc tính điểm. Chức năng đổi tên có cần điều kiện gì không mà mình không thể đổi tên. Nếu có 2 tài khoản trên 1 máy trên 2 trình duyệt có đc không?

Tâm Dzao
  • verified_user

Cho mình hỏi là có thể tạo được ví onchain bằng ứng dụng nào đó trên smartphone không?

Tenkengo
  • verified_user

1k sub và 54k views xin dc tick chưa vậy 500 a em. Thanks all

More from MINDS VIỆT NAM FAN

Có ai bị giống mình không, boots bài không chạy, sáng tới giờ còn chưa tới 10views bài boots, sub tk cũng không đc tính điểm. Chức năng đổi tên có cần điều kiện gì không mà mình không thể đổi tên. Nếu có 2 tài khoản trên 1 máy trên 2 trình duyệt có đc không?

Tâm Dzao
  • verified_user

Cho mình hỏi là có thể tạo được ví onchain bằng ứng dụng nào đó trên smartphone không?

Tenkengo
  • verified_user

1k sub và 54k views xin dc tick chưa vậy 500 a em. Thanks all