More from NAM GIANG

#namgiangnet Chào mọi người, Sau một thời gian trên Minds, lãng quên facebook. Hôm nay, kênh namgiangnet đã nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Tôi viết mấy lời này cảm ơn Minds, cảm ơn tất cả mọi người. Kênh của namgiangnet đã chính thức đạt 5k Subscribers, 1 triệu viewer....See more

More from NAM GIANG

#namgiangnet Chào mọi người, Sau một thời gian trên Minds, lãng quên facebook. Hôm nay, kênh namgiangnet đã nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Tôi viết mấy lời này cảm ơn Minds, cảm ơn tất cả mọi người. Kênh của namgiangnet đã chính thức đạt 5k Subscribers, 1 triệu viewer....See more