Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Hậu quả của 43 năm xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Tội ác lan tràn qua nước ngoài, nước Cộng Hòa Séc không cấp thị thực/chiếu khán lao động cho người Việt Nam nữa. Cuối tháng 6 vừa rồi cựu Bộ trưởng Ngoại giao và đương kim Chủ tịch ủy ban ngoại giao tại Quốc Hội Séc, ông...See more

214upvotes
24reminds