Giọng hát hay quá, giọng hát dân chủ, ngọt ngào, truyền cảm, rất chi là xúc động... https://www.youtube.com/watch?v=R3K3V8EgJSE
119Upvotes
21Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Super Dragon

25 views ·

VIẾT TRƯỚC NGÀY 2/9 .... BIỂU TÌNH Là một quyền được hiến định, và được bảo vệ bởi hiến chương liên hiệp quốc mà Việt Nam ký kết. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam lại không cho phép biểu tình, ngăn cản quốc hội (cơ quan quyền lực cao nhất) thông luật. Vì sao lại có chuyện oái oăm như vậy? Vì, họ là đảng cộng sản. Họ lừa dối nhân loại khi ký kết nhân quyền để đạt một số thỏa hiệp với quốc tế. Họ áp đặt dân chúng một cách độc tài hiểm ác. Họ tước đi cái quyền thiêng liêng cơ bản nhất của con người: Được biểu đạt chính kiến. Vậy nên, chúng ta cần Biểu Tình như một minh chính cho cái quyền cơ bản này, mà đảng cộng sản đã ký kết với liên hiệp quốc, cũng như có đưa vào hiến pháp. Vậy nên, chúng ta cần biểu tình để xóa bỏ thể chế độc tôn quyền lực cai trị của đảng cộng sản, mà họ lại nhân danh một NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN?! Với diễn tiến của cuộc biểu tình hô ngày 10/6, chúng ta có thể tin tưởng vào một THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CỦA ĐẢNG, đang lớn mạnh, cỗ vũ, thậm chí bật đèn xanh cho nhân dân thực hiện HIẾN PHÁP mà đảng đã cam kết. Có câu, KẺ THÙ CỦA KẺ THÙ LÀ BẠN, và liên kết, đoàn kết là yếu tố quyết định trong công cuộc đấu tranh bất bạo động. Lại cũng có câu: KHÔNG CÓ KẺ THÙ HAY BẠN BÈ VĨNH VIỄN, CHỈ CÓ LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC LÀ VĨNH VIỄN, nên chúng ta biết bỏ qua mọi hiềm khích với nhau, để cùng hành động vì lợi ích dân tộc và tổ quốc. Từ bàn phím này, tôi xin gửi đến dư luận viên, và những người đang bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam, một thông điệp lương tri, bổn phận cho tổ quốc: TỔ QUỐC KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG ĐẢNG PHÁI NÀO. KHÔNG CÓ ĐẢNG TRƯỜNG TỒN, CHỈ CÓ ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó, và tương lai vẫn sẽ được giải quyết như vậy. Đừng u mê, cố chấp mà uổng một kiếp làm người.

22 views ·

More from Super Dragon

25 views ·

VIẾT TRƯỚC NGÀY 2/9 .... BIỂU TÌNH Là một quyền được hiến định, và được bảo vệ bởi hiến chương liên hiệp quốc mà Việt Nam ký kết. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam lại không cho phép biểu tình, ngăn cản quốc hội (cơ quan quyền lực cao nhất) thông luật. Vì sao lại có chuyện oái oăm như vậy? Vì, họ là đảng cộng sản. Họ lừa dối nhân loại khi ký kết nhân quyền để đạt một số thỏa hiệp với quốc tế. Họ áp đặt dân chúng một cách độc tài hiểm ác. Họ tước đi cái quyền thiêng liêng cơ bản nhất của con người: Được biểu đạt chính kiến. Vậy nên, chúng ta cần Biểu Tình như một minh chính cho cái quyền cơ bản này, mà đảng cộng sản đã ký kết với liên hiệp quốc, cũng như có đưa vào hiến pháp. Vậy nên, chúng ta cần biểu tình để xóa bỏ thể chế độc tôn quyền lực cai trị của đảng cộng sản, mà họ lại nhân danh một NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN?! Với diễn tiến của cuộc biểu tình hô ngày 10/6, chúng ta có thể tin tưởng vào một THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CỦA ĐẢNG, đang lớn mạnh, cỗ vũ, thậm chí bật đèn xanh cho nhân dân thực hiện HIẾN PHÁP mà đảng đã cam kết. Có câu, KẺ THÙ CỦA KẺ THÙ LÀ BẠN, và liên kết, đoàn kết là yếu tố quyết định trong công cuộc đấu tranh bất bạo động. Lại cũng có câu: KHÔNG CÓ KẺ THÙ HAY BẠN BÈ VĨNH VIỄN, CHỈ CÓ LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC LÀ VĨNH VIỄN, nên chúng ta biết bỏ qua mọi hiềm khích với nhau, để cùng hành động vì lợi ích dân tộc và tổ quốc. Từ bàn phím này, tôi xin gửi đến dư luận viên, và những người đang bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam, một thông điệp lương tri, bổn phận cho tổ quốc: TỔ QUỐC KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG ĐẢNG PHÁI NÀO. KHÔNG CÓ ĐẢNG TRƯỜNG TỒN, CHỈ CÓ ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó, và tương lai vẫn sẽ được giải quyết như vậy. Đừng u mê, cố chấp mà uổng một kiếp làm người.

22 views ·