Best Life's Chanel
  • verified_user
@namgiangnet
Best Life's Chanel
  • verified_user
(MINDS VIỆT NAM FAN)·

#mindsvnfan Chào các bạn, Sau khi Bill reminds bài viết của mình, và hôm nay nhận tin là Minds cũng reminds bài viết đó. Mình rất hạnh phúc vì không dễ gì mà xuất hiện được bài viết trên kênh chính thức của Minds. Mình thấy đây là một động lực rất tuyệt vời để chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Minds Thank you very much! Thank for reminds @ottman @Jack @John #Minds

21upvotes
3reminds

More from Best Life's Chanel

Hello and welcome to Tronix Bounty Airdrop Bot. To celebrate the launch of mainnet we have decided to reward the community for its loyalty and its patience with a TRX 3,000,000 Airdrop and Bounty hope this makes up for the long wait. This airdrop follows the previous ones standard: 500 TRX for registering Link Reg: https://t.me/Tron_bounty_bot?start=MzU5MTUwMDMx

More from Best Life's Chanel

Hello and welcome to Tronix Bounty Airdrop Bot. To celebrate the launch of mainnet we have decided to reward the community for its loyalty and its patience with a TRX 3,000,000 Airdrop and Bounty hope this makes up for the long wait. This airdrop follows the previous ones standard: 500 TRX for registering Link Reg: https://t.me/Tron_bounty_bot?start=MzU5MTUwMDMx