Get replies from creators like Thiện Duyên 358

thumb_upthumb_downchat_bubble
10upvotes
3reminds

More from Beautiful Vietnam

Đợi chờ ai?

Búp sen đẹp!

Chú rồng với màu sắc sặc sỡ, kích thước cùng màn múa khéo léo đậm chất dân gian do các nghệ nhân đến từ đội múa rồng Hà Nội biểu biễn đã làm mãn nhãn người xem - The dragon with colorful colors, size and the skillful dance of folk art by the artisans from the dragon dance Hanoi show off the look of the audience. https://www.youtube.com/watch?v=NvEFA-F5lyc

More from Beautiful Vietnam

Đợi chờ ai?

Búp sen đẹp!

Chú rồng với màu sắc sặc sỡ, kích thước cùng màn múa khéo léo đậm chất dân gian do các nghệ nhân đến từ đội múa rồng Hà Nội biểu biễn đã làm mãn nhãn người xem - The dragon with colorful colors, size and the skillful dance of folk art by the artisans from the dragon dance Hanoi show off the look of the audience. https://www.youtube.com/watch?v=NvEFA-F5lyc