NAM GIANG
  • verified_user
(MINDS VIỆT NAM FAN)

#mindsvnfan Chào các bạn, Ngày mới và những câu hỏi mới. Anh/chị nào có câu hỏi gì đăng tập trung vào đây mình cùng thảo luận về Minds. Em sử lý tuốt @kendocsat @TrangGiaBao @Tenkengo @Tomnyvuong

Get replies from creators like NAM GIANG

thumb_upthumb_downchat_bubble
7upvotes

More from MINDS VIỆT NAM FAN

Tenkengo
  • verified_user

Bạn nào chỉ cách mình tạo ví onchain với

NAM GIANG
  • verified_user

#mindsvnfan Chào các bạn, Minds Việt Nam Fan là nơi để cộng đồng người Việt trên toàn thế giới giao lưu và chia sẻ Mọi khó khăn của các bạn trong quá trình sử dụng Minds, khi đăng lên Group sẽ được cộng đồng trợ giúp. Cũng như, những kinh nghiệm hay liên quan đến sử dụng Minds...See more

NAM GIANG
  • verified_user

#mindsvnfan Mình bắt đầu hỗ trợ những kênh mới tạo trên Minds nhằm giúp các bạn sớm hiểu nhiều hơn về Minds và chia sẻ với các bạn những điều thú vị ở Minds. Nhằm đưa nội dung của các bạn đến với nhiều người. Nội dung sẽ có nhiều người xem và nhiều lượt đăng ký kênh hơn. Từ đó...See more

More from MINDS VIỆT NAM FAN

Tenkengo
  • verified_user

Bạn nào chỉ cách mình tạo ví onchain với

NAM GIANG
  • verified_user

#mindsvnfan Chào các bạn, Minds Việt Nam Fan là nơi để cộng đồng người Việt trên toàn thế giới giao lưu và chia sẻ Mọi khó khăn của các bạn trong quá trình sử dụng Minds, khi đăng lên Group sẽ được cộng đồng trợ giúp. Cũng như, những kinh nghiệm hay liên quan đến sử dụng Minds...See more

NAM GIANG
  • verified_user

#mindsvnfan Mình bắt đầu hỗ trợ những kênh mới tạo trên Minds nhằm giúp các bạn sớm hiểu nhiều hơn về Minds và chia sẻ với các bạn những điều thú vị ở Minds. Nhằm đưa nội dung của các bạn đến với nhiều người. Nội dung sẽ có nhiều người xem và nhiều lượt đăng ký kênh hơn. Từ đó...See more