Sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp

play_circle_outline

Get replies from creators like Pháp Luân Đại Pháp H...

thumb_upthumb_downchat_bubble
167upvotes
1downvote
18reminds

More from Pháp Luân Đại Pháp Hảo

🌸Thiền định giúp chúng ta có một tâm trí bình yên :) http://vi.falundafa.org/

🌸Câu chuyện bất kỳ ai từng nghe cũng đều rơi nước mắt 🌸Trước đây ông là một thợ săn, có sở trường bắt rái cá. Có một lần, ông vừa ra khỏi nhà đã bắt được một con rái cá to. Sau khi lột bỏ bộ lông quý giá, ông đem con rái cá giấu trong bụi cỏ. Khi trời nhá nhem tối, thợ săn...See more

More from Pháp Luân Đại Pháp Hảo

🌸Thiền định giúp chúng ta có một tâm trí bình yên :) http://vi.falundafa.org/

🌸Câu chuyện bất kỳ ai từng nghe cũng đều rơi nước mắt 🌸Trước đây ông là một thợ săn, có sở trường bắt rái cá. Có một lần, ông vừa ra khỏi nhà đã bắt được một con rái cá to. Sau khi lột bỏ bộ lông quý giá, ông đem con rái cá giấu trong bụi cỏ. Khi trời nhá nhem tối, thợ săn...See more