Các bạn mở bài viết để theo dõi tin tốt này nhé. Mình sẽ không nói thêm vì nó quá dễ hiểu. 6 ngày nữa ==> Điều mà mấy bạn cần sẽ đến

22upvotes
3reminds

More from MINDS VIỆT NAM FAN

TẤT TẦN TẬT VỀ MINDS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU! TỪ CÁCH LẬP TÀI KHOẢN ĐẾN KIẾM TOKEN NHƯ THẾ NÀO! #MINDS #TOKEN #paytoken #trathuong #tinhtoken #mindsvietnam #huongdan #help #helptoken TRẢ THƯỞNG TRÊN MINDS! Khi bạn hoạt động trên mạng xã hội Minds, chẳng hạn như đăng Status, hình...See more

Cho mình hỏi lượt view trên minds có tác dụng gì ko vây??

Admin có thể cho mình hỏi. 1.Phần bonus được tính như thế nào? 2. Sau này nó sẽ tự chuyển về ví onchain luôn hay sao. Thank add.

More from MINDS VIỆT NAM FAN

TẤT TẦN TẬT VỀ MINDS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU! TỪ CÁCH LẬP TÀI KHOẢN ĐẾN KIẾM TOKEN NHƯ THẾ NÀO! #MINDS #TOKEN #paytoken #trathuong #tinhtoken #mindsvietnam #huongdan #help #helptoken TRẢ THƯỞNG TRÊN MINDS! Khi bạn hoạt động trên mạng xã hội Minds, chẳng hạn như đăng Status, hình...See more

Cho mình hỏi lượt view trên minds có tác dụng gì ko vây??

Admin có thể cho mình hỏi. 1.Phần bonus được tính như thế nào? 2. Sau này nó sẽ tự chuyển về ví onchain luôn hay sao. Thank add.