TẤT TẦN TẬT VỀ MINDS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU! TỪ CÁCH LẬP TÀI KHOẢN ĐẾN KIẾM TOKEN NHƯ THẾ NÀO! #MINDS #TOKEN #paytoken #trathuong #tinhtoken #mindsvietnam #huongdan #help #helptoken TRẢ THƯỞNG TRÊN MINDS! Khi bạn hoạt động trên mạng xã hội Minds, chẳng hạn như đăng Status, hình ảnh, thảo luận, like, share, tham gia vào các hội nhóm….sẽ được trả thưởng bằng Minds Token, số lượng phần thưởng tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của bạn, ví dụ bạn đăng Status càng được nhiều người xem, like và comment thì bạn sẽ được thưởng càng nhiều. Cơ chế trả thưởng như sau: Các hoạt động này đều được quy đổi ra điểm tích lũy. Bạn sẽ được thưởng Minds Token hàng ngày theo công thức sau: Số Token thưởng trong ngày của bạn = (điểm tích lũy ngày của bạn [A] ÷ điểm tích lũy ngày của toàn mạng lưới [B]) × tổng số Token thưởng trong ngày của toàn mạng lưới [C]. Trong đó: [A] Điểm tích lũy ngày của bạn được tính như sau: 1 Like hoặc Dislike cho bài đăng của mình được 1 điểm. 1 Comment trong các bài đăng của mình được 2 điểm. 1 tài khoản Subscribe (theo dõi) được 4 điểm. 1 lượt Remind (nhắc nhở, giống như Share trên Facebook) được 4 điểm. 1 lượt giới thiệu người dùng mới (Referral) được 10 điểm. 1 lượt check-in được 2 điểm. Các hoạt động xây dựng, phát triển, duy trì hạ tầng Minds như lập trình, báo lỗi & lỗ hổng bảo mật, xây dựng tài liệu, dịch thuật được kiểm định và quy đổi điểm theo từng trường hợp riêng. Một số tiêu chí tính điểm dự kiến sẽ được áp dụng trong tương lai bao gồm: lưu lượng người ghé thăm / lượt đọc (traffic / view), thời gian sử dụng Minds. => Như vậy, để kiếm được nhiều Minds Token, bạn có thể giới thiệu bạn bè, lập hội theo dõi lẫn nhau, share bài viết cho nhau,…. [B] Điểm tích lũy ngày của toàn mạng lưới là tổng tất cả điểm tích lũy ngày của toàn bộ người dùng của mạng lưới trong ngày. [C] Tổng số Token thưởng trong ngày của toàn mạng lưới (Daily Reward Pool) sẽ được tùy chỉnh thủ công hàng ngày trong giai đoạn thử nghiệm hiện tại, sau này sẽ được điều chỉnh tự độ...

14upvotes

More from Angelvn

Cho mình hỏi lượt view trên minds có tác dụng gì ko vây??

Admin có thể cho mình hỏi. 1.Phần bonus được tính như thế nào? 2. Sau này nó sẽ tự chuyển về ví onchain luôn hay sao. Thank add.

More from Angelvn

Cho mình hỏi lượt view trên minds có tác dụng gì ko vây??

Admin có thể cho mình hỏi. 1.Phần bonus được tính như thế nào? 2. Sau này nó sẽ tự chuyển về ví onchain luôn hay sao. Thank add.