More from MINDS VIỆT NAM FAN

#mindsvnfan Cập nhật mới nhất trên Minds là những kênh chưa xác minh số điện thoại thì bắt buộc phải xác minh thì mới được thưởng Minds Token. ==> Đây là video hướng dẫn các bạn tải ứng dụng Minds về điện thoại, đăng ký kênh và xác minh số điện thoại. Video áp dụng cho những...See more

Cả nhà khó khăn gì về Minds vui lòng post lê Group này để @namgiangnet hỗ trợ nhé. Cám ơn

MINDS TOKEN #mindsvnfan Làm sao kiếm được Minds Token? Khi bạn hoạt động trên mạng xã hội Minds, chẳng hạn như đăng Status, hình ảnh, thảo luận, like, share, tham gia vào các hội nhóm….sẽ được trả thưởng bằng Minds Token, số lượng phần thưởng tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của...See more

More from MINDS VIỆT NAM FAN

#mindsvnfan Cập nhật mới nhất trên Minds là những kênh chưa xác minh số điện thoại thì bắt buộc phải xác minh thì mới được thưởng Minds Token. ==> Đây là video hướng dẫn các bạn tải ứng dụng Minds về điện thoại, đăng ký kênh và xác minh số điện thoại. Video áp dụng cho những...See more

Cả nhà khó khăn gì về Minds vui lòng post lê Group này để @namgiangnet hỗ trợ nhé. Cám ơn

MINDS TOKEN #mindsvnfan Làm sao kiếm được Minds Token? Khi bạn hoạt động trên mạng xã hội Minds, chẳng hạn như đăng Status, hình ảnh, thảo luận, like, share, tham gia vào các hội nhóm….sẽ được trả thưởng bằng Minds Token, số lượng phần thưởng tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của...See more