LŨ LỤT LÀ NIỀM VUI........................A PITILESS HA NOI 'S GIRLS Làng mạc, tài sản ngập chìm..........The flood is cover all of villages Nông dân sốt vó đi tìm nơi cao .......The farmer is extremely afraid of it Nước lên đe dọa đê bao..................The water is increasing and threated to dyke covering Nỗi lo đê vỡ khổ nào hơn đây........How deeply worry and burden if the dyke is broken Mấy đứa cơm ấm no đầy.................Some of nonsense young girls Tự sướng, đùa cợt một bầy bị hâm.. Sefl file, and seem to be very happy ,how stupid are they Hình ảnh thật quá nhẫn tâm..............So bad imaging and pitiless Giáo dục đi xuống mất tầm thủ đô...The bad educated and make down Ha Noi 's charming songnuocmientay-01/07/2018

122Upvotes
2Downvotes
12Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from songnuocmientay

HÃY GIẾT HẾT LŨ CHUỘT NHƠ NHUỐT...........LET 'S KILL ALL WORSE RAT FOR BETTER FUTURE Chuột bầy gắm nhắm quê hương......................The herd of rat are ruining the whole country Gằm xương người chết, gặm trường gặm than,,,These rat is swallow bone of death, the school and coal Gặm rừng, gặm đất,gặm vàng.........................Swallow, forest,land, gold.. Găm cát, gặm đá, gặm làng xác sơ.................Swallow sand,stone, even...poor villages Gặm luôn đất tổ, nhà thờ...............................Swallow ancient's land, churchs Gặm chùa, nghĩa địa, tủ thở chảng tha............Swallow pagodas, cemetery,altars Găm luôn hưu trí người già............................Swallow the salary of retired Gặm tiền từ thiện gặm nhà tình thương.........Swallow the charity fun and home for homless Gặm hết tất cả con đường.............................Swallow all road projects Cầu, cống , hố xí ruộng vườn , biển , sông......Eveb bridges,drainage,latrine, farm, rice field, river,sea too Gặm tiền hõ trợ nhi đồng...............................Swallow fun for childrens Gặm bằng tổ quốc ghi công mẹ già.................Swallow the certificat of Hero mother of Viet Nam Gặm nhắm toàn hết quốc gia.......................Swallow all thing that can be exhanges to curency Gặm tùy chức vụ chẳng tha thứ gì............ .Swallow from down level to up level Người dân hẫy đứng lên đi..........................Let's struglle and action Giêt hết lũ chuột thế thì tự do......................Kill all these worse rat to set up a freedom songnuocmientay - 01/08/2018

492 views ·

PHONG THỦY THAY ĐỔI.-TÁC HẠI ĐẾN...............THE FENG SHUI HAS CHANGED Thủy sơn mạch chính phần..............Mountain, water is the manly good layer of earth Thủy điện chia tách phân.................It was devided two part by Dam Mạch long bị đè chặn......................The main layer of earth is being pressed by Works Tả hửu mất đối cân..........................The left and right are not balanced Long chầu này dị biến....................The dragon place is malformation Hổ phục mất tính thiêng..................The tiger place is holy any more Chu tước ẩn không hiện..................The red sparrow is not appeared Huyền vũ không còn yên..................The tortoise and snake are not stable Minh đường bị ô nhiễm.................The land infront of house is getting poluted Dương trạch xới ngày đêm...........The land surrounding is turn up down Âm trạch giải tỏa chiếm.................The land for funeral is clear way Nên nạn xảy triền miên..................That is why for main reason of nature disasters Bắc trung phong thủy đổi ...............The centre coast and north being changes by feng shui Hạn xong lũ lụt bồi........................The drought gone then the flooding is coming next Tiến dần đến Hà Nội.....................Now approaching tổ Hà nội Đê đều chú ý coi.........................Take attention to dyke surrounding songnuocmientay - 31/01/20118

763 views ·
FOREVER VIET IS VIET NAM - ONE CRUEL CHINA COME KILL ONE IMMEDIATELY

VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM .............VIET NAM COUNTRY IS NOT BELONG TO CHINA Sông núi trời Nam...mãi trường tồn...........Earth and Sky of Viet Nam is everlasting 's country Ngàn năm bắc thuộc....ta đã khôn.............One thousand years chinese dominated . we known who are they Từ đời vua Hùng...khai sơ thủy.................From beginning of our Hung's King Văn Lang quốc thổ....đã suy tôn................Van Lang's country is named Bà Trưng, Bà Triệu.....cao trí khí...............Heronie's Trung and Trieu, are strong will Đánh đuổi quân tàu...hùng nữ nhi..............Defeated china's army ...they are iron women Thánh Gióng, Quốc Toản...tuổi còn trẻ......Saint's Giong, Quoc Toan are young generartion Khi nói đánh tàu....xung phong đi............Go a head to fight against to china invader Trần Bình Trọng....chẳng thèm vương hán..Famous general, Mr Tran Binh Trong said Thà được làm....ma ở Nam bang............I would be a ghost in Viet nam better than King of china Nguyễn Trãi nói...cẩn thận phương bắc..Nguyen Trai , be careful to the enemy from North,he said Bọn trung tà...lòng dạ sói lang.......... China's devil....very cruded and worse hearted Cổ chí kim......trải qua sóng gió.........From acient time up tp now..we had difficulties experience Máu đổ nhiều....giành lấy tự do...... Too much blooded out for being freedom Không bao giờ....lệ thuộc nam hán.....Ever and never we are not slavery for china Đại Việt Cồ .....Đất Việt trời Nam.......Dai Co Viet....which is belong to us, is belong to us songnuocmientay- 21/07/2108

372 views ·

More from songnuocmientay

HÃY GIẾT HẾT LŨ CHUỘT NHƠ NHUỐT...........LET 'S KILL ALL WORSE RAT FOR BETTER FUTURE Chuột bầy gắm nhắm quê hương......................The herd of rat are ruining the whole country Gằm xương người chết, gặm trường gặm than,,,These rat is swallow bone of death, the school and coal Gặm rừng, gặm đất,gặm vàng.........................Swallow, forest,land, gold.. Găm cát, gặm đá, gặm làng xác sơ.................Swallow sand,stone, even...poor villages Gặm luôn đất tổ, nhà thờ...............................Swallow ancient's land, churchs Gặm chùa, nghĩa địa, tủ thở chảng tha............Swallow pagodas, cemetery,altars Găm luôn hưu trí người già............................Swallow the salary of retired Gặm tiền từ thiện gặm nhà tình thương.........Swallow the charity fun and home for homless Gặm hết tất cả con đường.............................Swallow all road projects Cầu, cống , hố xí ruộng vườn , biển , sông......Eveb bridges,drainage,latrine, farm, rice field, river,sea too Gặm tiền hõ trợ nhi đồng...............................Swallow fun for childrens Gặm bằng tổ quốc ghi công mẹ già.................Swallow the certificat of Hero mother of Viet Nam Gặm nhắm toàn hết quốc gia.......................Swallow all thing that can be exhanges to curency Gặm tùy chức vụ chẳng tha thứ gì............ .Swallow from down level to up level Người dân hẫy đứng lên đi..........................Let's struglle and action Giêt hết lũ chuột thế thì tự do......................Kill all these worse rat to set up a freedom songnuocmientay - 01/08/2018

492 views ·

PHONG THỦY THAY ĐỔI.-TÁC HẠI ĐẾN...............THE FENG SHUI HAS CHANGED Thủy sơn mạch chính phần..............Mountain, water is the manly good layer of earth Thủy điện chia tách phân.................It was devided two part by Dam Mạch long bị đè chặn......................The main layer of earth is being pressed by Works Tả hửu mất đối cân..........................The left and right are not balanced Long chầu này dị biến....................The dragon place is malformation Hổ phục mất tính thiêng..................The tiger place is holy any more Chu tước ẩn không hiện..................The red sparrow is not appeared Huyền vũ không còn yên..................The tortoise and snake are not stable Minh đường bị ô nhiễm.................The land infront of house is getting poluted Dương trạch xới ngày đêm...........The land surrounding is turn up down Âm trạch giải tỏa chiếm.................The land for funeral is clear way Nên nạn xảy triền miên..................That is why for main reason of nature disasters Bắc trung phong thủy đổi ...............The centre coast and north being changes by feng shui Hạn xong lũ lụt bồi........................The drought gone then the flooding is coming next Tiến dần đến Hà Nội.....................Now approaching tổ Hà nội Đê đều chú ý coi.........................Take attention to dyke surrounding songnuocmientay - 31/01/20118

763 views ·
FOREVER VIET IS VIET NAM - ONE CRUEL CHINA COME KILL ONE IMMEDIATELY

VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM .............VIET NAM COUNTRY IS NOT BELONG TO CHINA Sông núi trời Nam...mãi trường tồn...........Earth and Sky of Viet Nam is everlasting 's country Ngàn năm bắc thuộc....ta đã khôn.............One thousand years chinese dominated . we known who are they Từ đời vua Hùng...khai sơ thủy.................From beginning of our Hung's King Văn Lang quốc thổ....đã suy tôn................Van Lang's country is named Bà Trưng, Bà Triệu.....cao trí khí...............Heronie's Trung and Trieu, are strong will Đánh đuổi quân tàu...hùng nữ nhi..............Defeated china's army ...they are iron women Thánh Gióng, Quốc Toản...tuổi còn trẻ......Saint's Giong, Quoc Toan are young generartion Khi nói đánh tàu....xung phong đi............Go a head to fight against to china invader Trần Bình Trọng....chẳng thèm vương hán..Famous general, Mr Tran Binh Trong said Thà được làm....ma ở Nam bang............I would be a ghost in Viet nam better than King of china Nguyễn Trãi nói...cẩn thận phương bắc..Nguyen Trai , be careful to the enemy from North,he said Bọn trung tà...lòng dạ sói lang.......... China's devil....very cruded and worse hearted Cổ chí kim......trải qua sóng gió.........From acient time up tp now..we had difficulties experience Máu đổ nhiều....giành lấy tự do...... Too much blooded out for being freedom Không bao giờ....lệ thuộc nam hán.....Ever and never we are not slavery for china Đại Việt Cồ .....Đất Việt trời Nam.......Dai Co Viet....which is belong to us, is belong to us songnuocmientay- 21/07/2108

372 views ·