Hôm nay rảnh quá tạo nick Minds, thấy hay hay Hi all Minds guy

165Upvotes
7Reminds

More from DamPhuongLoan

Mọi thứ rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.

704 views ·

Việc tốt bạn làm hôm nay, thường sẽ bị lãng quên. Hãy cứ làm việc tốt.

638 views ·

Thiên tài luôn cảm thấy mình đến sớm cả một thế kỉ.

557 views ·

More from DamPhuongLoan

Mọi thứ rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.

704 views ·

Việc tốt bạn làm hôm nay, thường sẽ bị lãng quên. Hãy cứ làm việc tốt.

638 views ·

Thiên tài luôn cảm thấy mình đến sớm cả một thế kỉ.

557 views ·