NgocVu73
  • verified_user
@NgocVu73

DANH SÁCH TƯỚNG CƯỚP ĐƯỢC CẤP THẺ BÀI: ............... Trung tướng Lê Văn Minh. Trung tướng Bùi Xuân Sơn. Trung tướng Bùi Văn Thành. Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên. Thượng tướng Trần Việt Tân. Thượng tướng Phan Minh Hoà. Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá. Còn nữa..... ......................

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
81upvotes
8reminds

More from NgocVu73

Phong cách một CHÍNH KHÁCH là đây.... nhìn ko khác gì một thằng thiểu năng trí tuệ. Tật nguyền từ trí tuệ đến phong cách phong thái,nhìn vào một nguyên thủ mà như thế này là hiểu đc Việt Nam mạt vận cỡ nào.

3 Tướng cướp Bùi Văn Thành -Phương Minh Hòa - Nguyễn Văn Thanh đã bị hạ. Các bác đừng mừng và khen ngợi thým chọng oánh tham nhũng giỏi và thành công nhá. Đây là phe nhóm đánh nhau thôi,chứ thým chọng chả tốt đẹp cm gì đâu. Lý do à ? Em phụ nữ hèn mọn,chỉ đưa ra nhận định của em...See more

Mark Zuckerberb từ chức Chủ tịch Facebook là đề xuất mới nhất của các nhà đầu tư Hoàng Hà / Thứ Sáu, ngày 27/7/2018 - 11:50 VietTimes -- Một trong những cổ đông lớn nhất của Facebook, Trillium Asset Management, đã đưa ra một đề nghị phế bỏ Zuckerberg khỏi chiếc ghế chủ tịch công ty Facebook. Đó là động thái mới nhất mà các nhà đầu tư muốn thay đổi ở Facebook. Chơi dao thì có lúc sẽ phải đứt tay thôi.

More from NgocVu73

Phong cách một CHÍNH KHÁCH là đây.... nhìn ko khác gì một thằng thiểu năng trí tuệ. Tật nguyền từ trí tuệ đến phong cách phong thái,nhìn vào một nguyên thủ mà như thế này là hiểu đc Việt Nam mạt vận cỡ nào.

3 Tướng cướp Bùi Văn Thành -Phương Minh Hòa - Nguyễn Văn Thanh đã bị hạ. Các bác đừng mừng và khen ngợi thým chọng oánh tham nhũng giỏi và thành công nhá. Đây là phe nhóm đánh nhau thôi,chứ thým chọng chả tốt đẹp cm gì đâu. Lý do à ? Em phụ nữ hèn mọn,chỉ đưa ra nhận định của em...See more

Mark Zuckerberb từ chức Chủ tịch Facebook là đề xuất mới nhất của các nhà đầu tư Hoàng Hà / Thứ Sáu, ngày 27/7/2018 - 11:50 VietTimes -- Một trong những cổ đông lớn nhất của Facebook, Trillium Asset Management, đã đưa ra một đề nghị phế bỏ Zuckerberg khỏi chiếc ghế chủ tịch công ty Facebook. Đó là động thái mới nhất mà các nhà đầu tư muốn thay đổi ở Facebook. Chơi dao thì có lúc sẽ phải đứt tay thôi.