Get replies from creators like Allblue

thumb_upthumb_downchat_bubble
212upvotes
45reminds

More from Allblue

Hello , Minds có gì vui hông mn

Hi... có ai đó ko ?

Lúc còn bé cứ muốn làm siêu nhân , ra sức đấu tranh cứu cả thế giới Lớn lên rồi chỉ muốn làm tình nhân , nắm tay ai đó đi hết cuộc đời

More from Allblue

Hello , Minds có gì vui hông mn

Hi... có ai đó ko ?

Lúc còn bé cứ muốn làm siêu nhân , ra sức đấu tranh cứu cả thế giới Lớn lên rồi chỉ muốn làm tình nhân , nắm tay ai đó đi hết cuộc đời