NHỮNG TÊN ĐỒ TỂ..............THE BUTCHER GUY Miền bắc chìm trong lũ..........The north of vIet Nam is deeply floods Mưa gió rét mây mù..............Cool ,heavy rains and the sky cover with dark clouds Nhà mất không nơi trú ..........Homeless because of big flooding Xóm làng buồn âm u.............The village are deep in sad trouble Mấy con người dạ thú...........There are someone with animal's hearted Đem tiền tặng kẻ thù.............They are given finance to the enemy Dân mình đang cần cứu.........Vietnamese, their race need their help Ngoảnh mặt quá vô tư..........They ' re trying to ignore of nonsense Mấy thằng thật cho má.........Hey all the fucking guy Theo bầy lũ lang sa.............Who being a slavery of bad china Việc làm rất hèn hạ.............The way of your action are despicable Bỏ người trong quốc gia......Let's your Vietnamese aways Trung quốc có nâng đỡ.......Nonsense of helping from china Toàn giả vờ làm ngơ..........China is always ignore to us Mấy thằng quá ninh bợ......You guy, who is toady to china Bọn mầy quá nhuốt nhơ....All of you are bad disreputable guy songnucomientay - 25/07/2018

124Upvotes
1Downvote
18Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from songnuocmientay

CẤM XUẤT BẢN SÁCH NÓI VỀ GẠC MA -.BAN OF GAC MA HISTORICAL 'S BOOK Anh hùng Nam Việt cổ kim.......................Past and present in Viet Nam has many heros Hy sinh giữ nước thì dìm chôn sâu..........They are sacriftiy to protect Viet Nam but press down their service redenred for the country Tiểu Bình là kẻ ở đâu...............................Zhang xiyuan who you guy ? Sao đem xuất bản nhu cầu của ai..............Why the book of this guy is edtion , whom 's need it ? Gương chi cái kẻ độc tài........................... Zhang xiyuan is Dictator in not a sample person Đàn áp .cướp giết, đọa đày người dân.......Suppress,plunder, doom to civiliians Xuất bản cái thứ tâm thần..........................The publisher is as mentally ill 's guy Thế giới lên án , ngu đần tung hô................The world is accused...a doltish guy is cheerful Gạc Ma nhắc nhở tội đồ...........................Crimed war in Gac Ma is still reminded us Phơi bài sự thật nấm mồ chứng nhân.......The truth is revealed..Gac Ma island is witness Tư liệu lịch sử rất cần..............................The Truth of documents history is needed Không cho xuất bản sợ thằng trung chăng..Fear of china so not allowed to be publish Gây thêm bức xúc thù hằn......................Therefore make all Vietnamese is along-standing feud Sử Việt bỏ xó, tăng dần sử trung.............Viett nam history is put in mothballs. In Creasing for china 's history Đất nước nhiều quá kẻ khùng...................Now , there are too many superiority political meember is crazy Sach Việt thì cấm sách Trung ưu phần.....Ban of Viet Nam historical book, priority for china 's historical book songnuocmientay- 25/07/2018

711 views ·

LÀO TRONG NẠN THỦY ĐIỆN..........DISASTER HYDROELECTRIC POWER IN LAOS Thảm thương cho dân Lào..................So saddening for Laos 's people Vỡ đập thủy điện cao..........................Hydroelectric power dyke is breached Tan nát nước mắt trào........................Full of cried for this devastated by floods Cuộc sống thêm khổ đau....................Life is more and more miserable Thiên nhiên đang ứng báo..................The nature is returned evil for evil Những dự án ào ào...........................There are too many project is running Núi rừng ôi bát nháo........................Destroy all of mountains and forests Giờ hệ lụy ra sao.............................That is the reason of corollary Chỉ dân thường gánh chịu................Only civillians is being incur losses Làng mạc,ngập tiêu điêu..................All of villages eara is flooded Xác ngươi không chăn chiếu............The Death without clothes Trôi dạt nổi liêu phiêu.......................Body of death is floating everywhere Hậu quả đang được thấy..................Now the consequence is being seen Thủy điện khắp đó đây.....................The Hydroelectric power is everywhere Nhà nước túi thêm đầy....................Too much profits for Govt Đau khổ dành dân đây......................And disaster given for civillians songnuocmientay - 25/07/2018

656 views ·

MẤT...MẤT NƯỚC .............................LOST.....LOST COUNTRY Mất bài thi....chuyện không lạ............The test of exam is lost, its normal Mất hồ sơ....cũng xảy ra...................Memeber policitcal party 's file is lost also Mất luôn nước....khi nào nhỉ.............Conntry being lost ....when it be ? Nghĩ càng nhiều.....thật xót xa..........Deeply thinking ...heart will be pained songnuocmientay - 24/07/2018

523 views ·

More from songnuocmientay

CẤM XUẤT BẢN SÁCH NÓI VỀ GẠC MA -.BAN OF GAC MA HISTORICAL 'S BOOK Anh hùng Nam Việt cổ kim.......................Past and present in Viet Nam has many heros Hy sinh giữ nước thì dìm chôn sâu..........They are sacriftiy to protect Viet Nam but press down their service redenred for the country Tiểu Bình là kẻ ở đâu...............................Zhang xiyuan who you guy ? Sao đem xuất bản nhu cầu của ai..............Why the book of this guy is edtion , whom 's need it ? Gương chi cái kẻ độc tài........................... Zhang xiyuan is Dictator in not a sample person Đàn áp .cướp giết, đọa đày người dân.......Suppress,plunder, doom to civiliians Xuất bản cái thứ tâm thần..........................The publisher is as mentally ill 's guy Thế giới lên án , ngu đần tung hô................The world is accused...a doltish guy is cheerful Gạc Ma nhắc nhở tội đồ...........................Crimed war in Gac Ma is still reminded us Phơi bài sự thật nấm mồ chứng nhân.......The truth is revealed..Gac Ma island is witness Tư liệu lịch sử rất cần..............................The Truth of documents history is needed Không cho xuất bản sợ thằng trung chăng..Fear of china so not allowed to be publish Gây thêm bức xúc thù hằn......................Therefore make all Vietnamese is along-standing feud Sử Việt bỏ xó, tăng dần sử trung.............Viett nam history is put in mothballs. In Creasing for china 's history Đất nước nhiều quá kẻ khùng...................Now , there are too many superiority political meember is crazy Sach Việt thì cấm sách Trung ưu phần.....Ban of Viet Nam historical book, priority for china 's historical book songnuocmientay- 25/07/2018

711 views ·

LÀO TRONG NẠN THỦY ĐIỆN..........DISASTER HYDROELECTRIC POWER IN LAOS Thảm thương cho dân Lào..................So saddening for Laos 's people Vỡ đập thủy điện cao..........................Hydroelectric power dyke is breached Tan nát nước mắt trào........................Full of cried for this devastated by floods Cuộc sống thêm khổ đau....................Life is more and more miserable Thiên nhiên đang ứng báo..................The nature is returned evil for evil Những dự án ào ào...........................There are too many project is running Núi rừng ôi bát nháo........................Destroy all of mountains and forests Giờ hệ lụy ra sao.............................That is the reason of corollary Chỉ dân thường gánh chịu................Only civillians is being incur losses Làng mạc,ngập tiêu điêu..................All of villages eara is flooded Xác ngươi không chăn chiếu............The Death without clothes Trôi dạt nổi liêu phiêu.......................Body of death is floating everywhere Hậu quả đang được thấy..................Now the consequence is being seen Thủy điện khắp đó đây.....................The Hydroelectric power is everywhere Nhà nước túi thêm đầy....................Too much profits for Govt Đau khổ dành dân đây......................And disaster given for civillians songnuocmientay - 25/07/2018

656 views ·

MẤT...MẤT NƯỚC .............................LOST.....LOST COUNTRY Mất bài thi....chuyện không lạ............The test of exam is lost, its normal Mất hồ sơ....cũng xảy ra...................Memeber policitcal party 's file is lost also Mất luôn nước....khi nào nhỉ.............Conntry being lost ....when it be ? Nghĩ càng nhiều.....thật xót xa..........Deeply thinking ...heart will be pained songnuocmientay - 24/07/2018

523 views ·