After years of largely unchecked Chinese investment and immigration throughout the South Pacific, Australia and the United States are stepping up their efforts here and across the region — warning local officials against relying too much on China, and pushing to compete with more aid, infrastructure and diplomacy. https://www.nytimes.com/2018/07/21/world/asia/china-australia-guadalcanal-solomon-islands.html
57Upvotes
3Reminds

More from Anh Chí

Thế này mà mỗi ngày đòi thu 3.000 tỷ đồng tiền thuế thì móc ở đâu ra. “Theo ông Lộc, đến nay cả nước có 1,2 triệu DN thành lập, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 640.000 DN đang hoạt động, trong số này có khoảng 60% DN không phát sinh thuế thu nhập DN, nghĩa là kinh doanh không có lãi. “Điều đó cho thấy cộng đồng DN đang khó khăn như thế nào” – ông Lộc nói.” http://m.cafef.vn/60-doanh-nghiep-lam-an-khong-co-lai-20180721072827007.chn
5.66k views ·

Lợi dụng dân chủ, một số đối tượng cơ hội chính trị đã kích động, xúi giục giời làm mưa to gây ngập lụt trên diện rộng. ——————— Để lát nữa xem VTV1 có loan tin như vậy không. Dễ lắm, chả có gì mà họ không nghĩ ra được đâu.

6.98k views ·

More from Anh Chí

Thế này mà mỗi ngày đòi thu 3.000 tỷ đồng tiền thuế thì móc ở đâu ra. “Theo ông Lộc, đến nay cả nước có 1,2 triệu DN thành lập, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 640.000 DN đang hoạt động, trong số này có khoảng 60% DN không phát sinh thuế thu nhập DN, nghĩa là kinh doanh không có lãi. “Điều đó cho thấy cộng đồng DN đang khó khăn như thế nào” – ông Lộc nói.” http://m.cafef.vn/60-doanh-nghiep-lam-an-khong-co-lai-20180721072827007.chn
5.66k views ·

Lợi dụng dân chủ, một số đối tượng cơ hội chính trị đã kích động, xúi giục giời làm mưa to gây ngập lụt trên diện rộng. ——————— Để lát nữa xem VTV1 có loan tin như vậy không. Dễ lắm, chả có gì mà họ không nghĩ ra được đâu.

6.98k views ·