Thế này mà mỗi ngày đòi thu 3.000 tỷ đồng tiền thuế thì móc ở đâu ra. “Theo ông Lộc, đến nay cả nước có 1,2 triệu DN thành lập, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 640.000 DN đang hoạt động, trong số này có khoảng 60% DN không phát sinh thuế thu nhập DN, nghĩa là kinh doanh không có lãi. “Điều đó cho thấy cộng đồng DN đang khó khăn như thế nào” – ông Lộc nói.” http://m.cafef.vn/60-doanh-nghiep-lam-an-khong-co-lai-20180721072827007.chn
189Upvotes
21Reminds

More from Anh Chí

More from Anh Chí