Going home* *Photo by Elena Shumilova. #JamesN #Minds

thumb_upthumb_downchat_bubble
4488upvotes
21downvotes

More from Artists

* Saigon Xưa <(") ......Hồi đó ở Saigon, người ta dễ dàng bắt gặp bóng dáng liêu xiêu của chiếc xe ngựa nhỏ, chất đầy trầu cau, rau cải dọc ngang đi về trên các ngả đường. Nó còn văng vẳng cả tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng tróc mã của người xà ích, tiếng huyên náo của mấy...See more

More from Artists

* Saigon Xưa <(") ......Hồi đó ở Saigon, người ta dễ dàng bắt gặp bóng dáng liêu xiêu của chiếc xe ngựa nhỏ, chất đầy trầu cau, rau cải dọc ngang đi về trên các ngả đường. Nó còn văng vẳng cả tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng tróc mã của người xà ích, tiếng huyên náo của mấy...See more