PHÁP LUÂN CÔNG BÀI HỌC CÒN ĐÓ.............LESSON OF FALUN GONG Hỏi sao tôi ghét...bọn trung cộng.............Sone one 's posed why do i hated china cruel ??? Hãy nhìn họ giết....pháp luân công...........Looked back how did they killed Falun Cong 's member Nhẫn độc, tàn tâm.....không nhân tính.....Bad hearted, crueled.and human being is not Không từ thủ đoạn....để diệt vong........... In any case to decimated of Falun Gong Thiên An Môn.....lịch sử còn đó................Dayong city .......history relic still existed Máu nhuôm đầy.....ai đã ban cho..............Blooded over floor .....who crimed for that ??? Tiếng thét rào.......như còn trong gió.........Screamed......that still in the air Nhắc chúng ta....đầy những âu lo..............Remind us....too much worry Nhân dân chúng....sẵn sàng sát hại...........They killed their race no matter what Chung cội nguồn..cũng chẳng chùng tay....Same blood, same will kill them off Với chúng ta.....ngàn lần hơn thế..............As soon as to our Vietnamese Ngăn chúng vào....chớ để hại tai .............Stop their invadering for not to be crimed Không trung cộng.....dân ta êm ấm........Not china invader....we are happiness Không đặc khu.....cơm cá đầy mâm.......Not Special zone....we have peacful Không hợp tác....bán mua hàng độc.......Not coperate....we have no toxic goods Không bạn bè...với loại dã tâm...............Not a friend with .....wick 's hearted songnuocmientay- 20/07/20118

165Upvotes
1Downvote
31Reminds

More from songnuocmientay

HÒA BÌNH TRONG KẼM GAI.............PEACEFUL IN BARBED WIRE FENCE Hòa bình trong kẽm gai.....................Peaceful in barbed wire fence Song chắn suốt đường dài...............Street is crowed with gateway Bất mãn nhiều tê tái.........................Up set with painted heart Bây giờ tin vào ai ???.......................Who will be for us to trust?? Bao năm vẫn cứ mãi........................Passed to now are the same Sao không chịu đổii thay...................Nothing is changed from last Làm dân luôn sợ hãi.........................People always scared and fear Thế nào là tương lai.........................What the future is ?? Hành xử thấy rất hài........................How bad to their action Thượng cẳng cả chân tay.................To blows to normal people both leg and fist Biết bao nhiêu oan , hại....................Uncounted of wrongfully and harmed to others Ai cho dân ngày mai.........................Who give us better living in the future Ngõ hẽm đày kễm gai......................Barbwire is crowed in any corners and streets Hòa bình nghe ái nái........................Peaceful is it right??? Cuộc sống nhiều quan ngại..............Anxiety worried for our life Trấn áp và kẽm gai..........................To suppress and barbed wire fence songnuocmientay- 20/07/2018

1.04k views ·

VỀ HỮU HỌC 4.0 ........................................RETIRED GUY STUDY TECHNIQUE 4.0 Hạ tầng xây dựng biển xanh........................Infrastructre system for seaside develop are provided Không liên quan đén cái ngành công an....... This is not concerning about police 's officer Chỉ vài tháng nữa hạ an...............................Next few month , he will safety retired Anh ta đi học rồi mang về nhà.......................What the hell of studying for not thing ??? Bất công , lãng phí xót xa...........................Unfair, wasted and what a pity for that chance Người cần không có , ô sa tha hồ................It is just for superiority authortity without knowledge Chính sách thiệt quá hồ đồ..........................How bad the policies not to right person's need Nghiên cưu, du lịch, xô bồ tứ tung...............Research and travel are bad gross Tự thân có thấy ngại ngùng.........................Do you ashamed for this trip ?? Tiếng anh, kiên thức , lùn bùng khi nghe.......Knowledge, english are not your major Rủ nhau có bạn có bè..................................Call for close relationship in group Mang tiếng đi học ai dè đi chơi....................Main purpose study first, finally is just for fun Nước Đức muốn giúp nên mời...................How good supported from Germany for this trip Thêm lần làm xấu để đời vết nhơ.................One again this was a stain for us Công nghệ phát triển như mơ......................4.0 technology is good lesion is gone Lại cho kẻ dốt , chàng khờ đi chơi...............Foolish and mad guy take good chance away songnuocmientay- 19/07/1973

765 views ·

HÀ GIANG-HỌ TRIỆU Hà Giang giờ nổi như cồn Một khu cát cứ hùng hồn Triệu gia Rừng đất tất cả của ta Một gia đình trị con cha cháu dòng Ô hay cả họ hóa rồng Hỏi sao không có bất công nhiều đời Đảng ta lại quá tuyệt vời Nguồn gien họ Triệu ngời ngời dưới trên Hà Giang , họ Triệu quan trên Quan dưới họ triệu lềnh bềnh khắp nơi Xiết chặt dân chúng rụng rời Chạy đâu cho thoát không rơi đồng nào Thiệt là đáng thật tự hào Cả họ cai trị đồng bào khốn than Đất nước ngày một vẻ vang Con cha cháu chú mọt đàng tham quan songnucomientay- 19/07/2018

764 views ·

More from songnuocmientay

HÒA BÌNH TRONG KẼM GAI.............PEACEFUL IN BARBED WIRE FENCE Hòa bình trong kẽm gai.....................Peaceful in barbed wire fence Song chắn suốt đường dài...............Street is crowed with gateway Bất mãn nhiều tê tái.........................Up set with painted heart Bây giờ tin vào ai ???.......................Who will be for us to trust?? Bao năm vẫn cứ mãi........................Passed to now are the same Sao không chịu đổii thay...................Nothing is changed from last Làm dân luôn sợ hãi.........................People always scared and fear Thế nào là tương lai.........................What the future is ?? Hành xử thấy rất hài........................How bad to their action Thượng cẳng cả chân tay.................To blows to normal people both leg and fist Biết bao nhiêu oan , hại....................Uncounted of wrongfully and harmed to others Ai cho dân ngày mai.........................Who give us better living in the future Ngõ hẽm đày kễm gai......................Barbwire is crowed in any corners and streets Hòa bình nghe ái nái........................Peaceful is it right??? Cuộc sống nhiều quan ngại..............Anxiety worried for our life Trấn áp và kẽm gai..........................To suppress and barbed wire fence songnuocmientay- 20/07/2018

1.04k views ·

VỀ HỮU HỌC 4.0 ........................................RETIRED GUY STUDY TECHNIQUE 4.0 Hạ tầng xây dựng biển xanh........................Infrastructre system for seaside develop are provided Không liên quan đén cái ngành công an....... This is not concerning about police 's officer Chỉ vài tháng nữa hạ an...............................Next few month , he will safety retired Anh ta đi học rồi mang về nhà.......................What the hell of studying for not thing ??? Bất công , lãng phí xót xa...........................Unfair, wasted and what a pity for that chance Người cần không có , ô sa tha hồ................It is just for superiority authortity without knowledge Chính sách thiệt quá hồ đồ..........................How bad the policies not to right person's need Nghiên cưu, du lịch, xô bồ tứ tung...............Research and travel are bad gross Tự thân có thấy ngại ngùng.........................Do you ashamed for this trip ?? Tiếng anh, kiên thức , lùn bùng khi nghe.......Knowledge, english are not your major Rủ nhau có bạn có bè..................................Call for close relationship in group Mang tiếng đi học ai dè đi chơi....................Main purpose study first, finally is just for fun Nước Đức muốn giúp nên mời...................How good supported from Germany for this trip Thêm lần làm xấu để đời vết nhơ.................One again this was a stain for us Công nghệ phát triển như mơ......................4.0 technology is good lesion is gone Lại cho kẻ dốt , chàng khờ đi chơi...............Foolish and mad guy take good chance away songnuocmientay- 19/07/1973

765 views ·

HÀ GIANG-HỌ TRIỆU Hà Giang giờ nổi như cồn Một khu cát cứ hùng hồn Triệu gia Rừng đất tất cả của ta Một gia đình trị con cha cháu dòng Ô hay cả họ hóa rồng Hỏi sao không có bất công nhiều đời Đảng ta lại quá tuyệt vời Nguồn gien họ Triệu ngời ngời dưới trên Hà Giang , họ Triệu quan trên Quan dưới họ triệu lềnh bềnh khắp nơi Xiết chặt dân chúng rụng rời Chạy đâu cho thoát không rơi đồng nào Thiệt là đáng thật tự hào Cả họ cai trị đồng bào khốn than Đất nước ngày một vẻ vang Con cha cháu chú mọt đàng tham quan songnucomientay- 19/07/2018

764 views ·