More from Nguyen Lan Thang

Bị khép tội chết vì tự ý sửa điểm bài thi Vì sửa điểm mà Tiến sĩ Ngô Sách Tuân mặc dù là bậc đại khoa, công thần của triều đình đương thời vẫn bị khép tội chết. Ngô Sách Tuân (1648-1697) là người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn (nay thuộc xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Ông...See more

Tôi rất buồn vì ai đó cứ khen Đậu chủ tịch chơi đàn hay như Richard Clayderman... 😝🤣😜😂

Anh Triệu Tài Vinh kính mến, bọn địa phương bên cạnh hay đám ở trên trung ương có phốt gì không, anh có thì tuồn thông tin cho em, em thề sẽ làm cho gia đình anh không còn phải hờn cả thế giới như ngày hôm nay... 😝🤣😜😆🤪

More from Nguyen Lan Thang

Bị khép tội chết vì tự ý sửa điểm bài thi Vì sửa điểm mà Tiến sĩ Ngô Sách Tuân mặc dù là bậc đại khoa, công thần của triều đình đương thời vẫn bị khép tội chết. Ngô Sách Tuân (1648-1697) là người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn (nay thuộc xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Ông...See more

Tôi rất buồn vì ai đó cứ khen Đậu chủ tịch chơi đàn hay như Richard Clayderman... 😝🤣😜😂

Anh Triệu Tài Vinh kính mến, bọn địa phương bên cạnh hay đám ở trên trung ương có phốt gì không, anh có thì tuồn thông tin cho em, em thề sẽ làm cho gia đình anh không còn phải hờn cả thế giới như ngày hôm nay... 😝🤣😜😆🤪