More from Nguyenlanthang

Triệu Tài Vinh là một bí thư rất nổi tiếng trên cả nước ở tỉnh Hà Giang. Ông nổi tiếng không phải bởi vì tài lãnh đạo tỉnh nhà mà bởi vì tài lãnh đạo gia đình ông vượt khó vươn lên nắm giữ các vị trí chủ chốt khắp Hà Giang. Mới đây thôi con ông Triệu Tài Vinh là người có tên trong danh sách nhiều trường hợp được nâng điểm tốt nghiệp ở Hà Giang. Không chỉ con ông Tài Vinh mà còn nhiều con ông bà khác ở Hà Giang rất tài. Rồi đây họ sẽ được vào các trường đại học danh giá, được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo quan trọng không chỉ ở Hà Giang mà còn ở Trung ương nữa. Chúc ông Tài Vinh cùng gia đình vững vàng ở nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững lập trường cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động trong và ngoài nước, từng bước vươn lên nắm giữ các trọng trách trên cả nước, làm rạng danh quê hương Hà Giang và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu và mạnh... 😝🤣😆😜

6k views ·

🤣😛😝😜

6.99k views ·

More from Nguyenlanthang

Triệu Tài Vinh là một bí thư rất nổi tiếng trên cả nước ở tỉnh Hà Giang. Ông nổi tiếng không phải bởi vì tài lãnh đạo tỉnh nhà mà bởi vì tài lãnh đạo gia đình ông vượt khó vươn lên nắm giữ các vị trí chủ chốt khắp Hà Giang. Mới đây thôi con ông Triệu Tài Vinh là người có tên trong danh sách nhiều trường hợp được nâng điểm tốt nghiệp ở Hà Giang. Không chỉ con ông Tài Vinh mà còn nhiều con ông bà khác ở Hà Giang rất tài. Rồi đây họ sẽ được vào các trường đại học danh giá, được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo quan trọng không chỉ ở Hà Giang mà còn ở Trung ương nữa. Chúc ông Tài Vinh cùng gia đình vững vàng ở nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững lập trường cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động trong và ngoài nước, từng bước vươn lên nắm giữ các trọng trách trên cả nước, làm rạng danh quê hương Hà Giang và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu và mạnh... 😝🤣😆😜

6k views ·

🤣😛😝😜

6.99k views ·