LOL

1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Lê Thanh Tân

Tổ sư bố nhà mày, mày ăn ở thất đức nên con nhà mày mới đỗ đại học Một bà chửi hàng xóm : " Cha tiên sư bố nhà mày! Nhà mày ăn ở thất đức nên Trời hành nhà mày. Năm nay lại bắt một đứa nữa nhà mày thi đỗ... đại học! Thế là nhà mày ba đứa học đại học, một đứa lại còn phải đỗ Thạc sĩ...Cho nhà mày chết đi...Đồ độc ác kia" Quái lạ, sao lại có chuyện lạ thế này? Con người ta đỗ đại học mà lại bảo trời hành, trời phạt là sao? Hỏi bà là tại sao lại chửi như vậy, bà ta thong thả giải thích: "Bác bảo nuôi cho ba đứa học đại học, tốn có ít tiền đâu? Phải bán cả đất cả vườn đi cho con học đại học. Học xong, lại tốn bao nhiêu tiền đi xin việc mà không xong... Bây giờ thằng đầu, đỗ Thạc sĩ thì chạy xe ôm, đứa con gái cũng Cử nhân, giờ đi gội đầu mà nghe nói là kiêm ca ve, gái gọi... Còn đứa thứ ba, lại đỗ đại học. Như thế chả là Trời phạt nhà nó à?" Lại hỏi : "Thế con nhà bà không bị phải đi Đại học đứa nào à?" "Không bác ạ. Con nhà em lo nuôi vịt, buôn chổi chít, nuôi lợn... Bây giờ đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, xây cả biệt phủ... Bọn báo chí vừa rồi, nó mang biệt phủ nhà em ra làm mẫu và nêu gương " điển hình tiên tiến" trong làm kinh tế đấy??? ?? Nghiem Si Cuong

42 views · Jul 17th, 2018

[GIÁO DỤC MIỄN PHÍ - CÔNG BẰNG GIÀU NGHÈO] Khi nói tới giáo dục và sự miễn phí, thế nào cũng có người cho rằng đây là một nghịch lý. Vì chẳng có gì là miễn phí. Nhưng đây là một sự hiểu sai. Hầu hết các nước Phương Tây đều có giáo dục cấp tiểu học và phổ thông miễn phí, hoặc phí rất thấp. Đây là lý do vì sao: 1. Giáo dục miễn phí bảo đảm ai cũng có thể bắt đầu như nhau. Đúng là không có sự công bằng tuyệt đối. Người này sinh ra trong gia đình giàu, người kia trong gia đình nghèo. Nhưng công bằng ở đây là cho dù bạn là con nhà nghèo hay giàu, bạn vẫn được giáo dục, được ăn học và được quyền để bắt đầu một cuộc sống độc lập của mình. 2. Cái miễn phí ở đây không phải là không có ai trả, mà học phí được lấy từ tiền thuế của cha mẹ, của người đi làm để chi trả cho các học sinh. Giáo dục là một điều cơ bản chính quyền phải làm. 3. Giáo dục miễn phí là đầu tư vào tương lai của thế hệ trẻ. Khi còn nhỏ thì bạn không đi làm, vậy làm sao có tiền đóng học phí. Hãy học rồi khi bạn đi làm trả lại sau. 4. Chỉ miễn phí ở cấp tiểu học và trung học, khi học sinh chưa đi là. Còn cấp đại học thì không, có thể có một chút trợ cấp về khoản học phí nhưng lúc đó sinh viên đã trưởng thành và nên tự góp tiền cho tương lai của mình. 5. Nếu gia đình có điều kiện thì có thể gửi con vào trường tư, không ai cấm. Còn không thì trường công luôn chào đón. Khi đã trưởng thành, có nhận thức và có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân - bạn phải đóng tiền đại học. Sau đây là những mô hình học phí của vài nước: 1. Mỹ: sinh viên trong tiểu bang đóng thấp hơn, khác bang đóng cao hơn. Có thể vay tiền ngân hàng hoặc chính phủ để trả. Trường tư nhân tụ quyết định học phí. 2. Úc/New Zealand/Anh: chính phủ quyết định và giới hạn mức học phí, sinh viên trả phần cố định. Nhưng họ chỉ trả khi đi làm và lương đạt mức nhất định. 3. Đức/Phần Lan: học phí thấp vì được trợ cấp, coi như không học phí. Còn đây là giáo dục Việt Nam hiện tại: 1. Tiền do Trung Ương và tỉnh rót xuống. 2. Cha mẹ đã phải đóng thuế nhưng phải trả thêm tiền học phí. 3. Giáo viên vì phải lót tiền để vào biên chế nên tìm cách ép học sinh đi học thêm, tạo ra tiêu cực. 4. Phụ huynh bất mãn quá nên gửi con đi trường quốc tế hay du học, dù rất tốn kém nên cũng chịu. 5. Giáo dục hoàn toàn do chính phủ quyết định và kiểm soát, không có sự cạnh tranh và giáo viên không có tiếng nói. Giáo dục là điểm bắt đầu của mọi người. Chúng ta không thể bảo đảm ai cũng giàu như nhau, nhưng phải làm sao để mọi người bắt đầu như nhau. Dù bạn là con nhà nghèo hay giàu, bạn vẫn được đến trường. Đó là tư duy của giáo dục miễn phí. P/s: Ku Búa @ Cafe Ku Búa

311 views · Jul 17th, 2018

More from Lê Thanh Tân

Tổ sư bố nhà mày, mày ăn ở thất đức nên con nhà mày mới đỗ đại học Một bà chửi hàng xóm : " Cha tiên sư bố nhà mày! Nhà mày ăn ở thất đức nên Trời hành nhà mày. Năm nay lại bắt một đứa nữa nhà mày thi đỗ... đại học! Thế là nhà mày ba đứa học đại học, một đứa lại còn phải đỗ Thạc sĩ...Cho nhà mày chết đi...Đồ độc ác kia" Quái lạ, sao lại có chuyện lạ thế này? Con người ta đỗ đại học mà lại bảo trời hành, trời phạt là sao? Hỏi bà là tại sao lại chửi như vậy, bà ta thong thả giải thích: "Bác bảo nuôi cho ba đứa học đại học, tốn có ít tiền đâu? Phải bán cả đất cả vườn đi cho con học đại học. Học xong, lại tốn bao nhiêu tiền đi xin việc mà không xong... Bây giờ thằng đầu, đỗ Thạc sĩ thì chạy xe ôm, đứa con gái cũng Cử nhân, giờ đi gội đầu mà nghe nói là kiêm ca ve, gái gọi... Còn đứa thứ ba, lại đỗ đại học. Như thế chả là Trời phạt nhà nó à?" Lại hỏi : "Thế con nhà bà không bị phải đi Đại học đứa nào à?" "Không bác ạ. Con nhà em lo nuôi vịt, buôn chổi chít, nuôi lợn... Bây giờ đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, xây cả biệt phủ... Bọn báo chí vừa rồi, nó mang biệt phủ nhà em ra làm mẫu và nêu gương " điển hình tiên tiến" trong làm kinh tế đấy??? ?? Nghiem Si Cuong

42 views · Jul 17th, 2018

[GIÁO DỤC MIỄN PHÍ - CÔNG BẰNG GIÀU NGHÈO] Khi nói tới giáo dục và sự miễn phí, thế nào cũng có người cho rằng đây là một nghịch lý. Vì chẳng có gì là miễn phí. Nhưng đây là một sự hiểu sai. Hầu hết các nước Phương Tây đều có giáo dục cấp tiểu học và phổ thông miễn phí, hoặc phí rất thấp. Đây là lý do vì sao: 1. Giáo dục miễn phí bảo đảm ai cũng có thể bắt đầu như nhau. Đúng là không có sự công bằng tuyệt đối. Người này sinh ra trong gia đình giàu, người kia trong gia đình nghèo. Nhưng công bằng ở đây là cho dù bạn là con nhà nghèo hay giàu, bạn vẫn được giáo dục, được ăn học và được quyền để bắt đầu một cuộc sống độc lập của mình. 2. Cái miễn phí ở đây không phải là không có ai trả, mà học phí được lấy từ tiền thuế của cha mẹ, của người đi làm để chi trả cho các học sinh. Giáo dục là một điều cơ bản chính quyền phải làm. 3. Giáo dục miễn phí là đầu tư vào tương lai của thế hệ trẻ. Khi còn nhỏ thì bạn không đi làm, vậy làm sao có tiền đóng học phí. Hãy học rồi khi bạn đi làm trả lại sau. 4. Chỉ miễn phí ở cấp tiểu học và trung học, khi học sinh chưa đi là. Còn cấp đại học thì không, có thể có một chút trợ cấp về khoản học phí nhưng lúc đó sinh viên đã trưởng thành và nên tự góp tiền cho tương lai của mình. 5. Nếu gia đình có điều kiện thì có thể gửi con vào trường tư, không ai cấm. Còn không thì trường công luôn chào đón. Khi đã trưởng thành, có nhận thức và có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân - bạn phải đóng tiền đại học. Sau đây là những mô hình học phí của vài nước: 1. Mỹ: sinh viên trong tiểu bang đóng thấp hơn, khác bang đóng cao hơn. Có thể vay tiền ngân hàng hoặc chính phủ để trả. Trường tư nhân tụ quyết định học phí. 2. Úc/New Zealand/Anh: chính phủ quyết định và giới hạn mức học phí, sinh viên trả phần cố định. Nhưng họ chỉ trả khi đi làm và lương đạt mức nhất định. 3. Đức/Phần Lan: học phí thấp vì được trợ cấp, coi như không học phí. Còn đây là giáo dục Việt Nam hiện tại: 1. Tiền do Trung Ương và tỉnh rót xuống. 2. Cha mẹ đã phải đóng thuế nhưng phải trả thêm tiền học phí. 3. Giáo viên vì phải lót tiền để vào biên chế nên tìm cách ép học sinh đi học thêm, tạo ra tiêu cực. 4. Phụ huynh bất mãn quá nên gửi con đi trường quốc tế hay du học, dù rất tốn kém nên cũng chịu. 5. Giáo dục hoàn toàn do chính phủ quyết định và kiểm soát, không có sự cạnh tranh và giáo viên không có tiếng nói. Giáo dục là điểm bắt đầu của mọi người. Chúng ta không thể bảo đảm ai cũng giàu như nhau, nhưng phải làm sao để mọi người bắt đầu như nhau. Dù bạn là con nhà nghèo hay giàu, bạn vẫn được đến trường. Đó là tư duy của giáo dục miễn phí. P/s: Ku Búa @ Cafe Ku Búa

311 views · Jul 17th, 2018