Đánh dấu ngày "Chủ nợ kiếp trước" của Ba TRÒN 1O TUỔI 14/7/2018

160Upvotes
8Reminds

More from TranNguyenThanhTan

Cột cờ quốc gia trên đỉnh núi Rồng... * Location: Lũng Cú Flag Tower, Đồng Văn, HÀ GIANG. Lũng Cú Flag Tower is a monument in northern Vietnam. It is located in Lũng Cú commune of Dong Van district in Ha Giang province. The monument consists of a 30-metre tall tower on the summit of Lũng Cú

2.05k views ·

Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động, Trong lòng người từng đợt sóng trào dâng... * Location: Cần Giờ Beach

3.2k views ·

Lạc chốn... Bồng Lai Tiên cảnh * Location: Mũi Né, Phan Thiết

2.85k views ·

More from TranNguyenThanhTan

Cột cờ quốc gia trên đỉnh núi Rồng... * Location: Lũng Cú Flag Tower, Đồng Văn, HÀ GIANG. Lũng Cú Flag Tower is a monument in northern Vietnam. It is located in Lũng Cú commune of Dong Van district in Ha Giang province. The monument consists of a 30-metre tall tower on the summit of Lũng Cú

2.05k views ·

Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động, Trong lòng người từng đợt sóng trào dâng... * Location: Cần Giờ Beach

3.2k views ·

Lạc chốn... Bồng Lai Tiên cảnh * Location: Mũi Né, Phan Thiết

2.85k views ·