Anonymous
  • verified_user
@anonofficialdotcom

1 upvote cho anh ấy nào

Anh ấy đã làm việc chăm chỉ ngay cả khi không có chân 😢 👉 THEO DÕI và NHẮC NHỞ chúng tôi để xem thêm những nội dung có giá trị 👌

170upvotes
10reminds

More from Anonymous

Trung Quốc giờ làm mấy cái tởm kinh khủng

Ngày 15/11, mục phim tài liệu “Báo cáo điều tra 7” của TV Chosun phát chuyên đề “Đã giết tài năng sống”, qua đó “máy kích thích não tổn thương nguyên phát” (Primary brain stem injury) do Trung Quốc phát minh một lần nữa bị đưa ra trước công luận.

Bạn nên cám ơn vì điều đó đi

Bạn luôn may mắn hơn rất nhiều người 🌸 👉 THEO DÕI và NHẮC NHỞ chúng tôi để xem thêm những nội dung có giá trị 👌

More from Anonymous

Trung Quốc giờ làm mấy cái tởm kinh khủng

Ngày 15/11, mục phim tài liệu “Báo cáo điều tra 7” của TV Chosun phát chuyên đề “Đã giết tài năng sống”, qua đó “máy kích thích não tổn thương nguyên phát” (Primary brain stem injury) do Trung Quốc phát minh một lần nữa bị đưa ra trước công luận.

Bạn nên cám ơn vì điều đó đi

Bạn luôn may mắn hơn rất nhiều người 🌸 👉 THEO DÕI và NHẮC NHỞ chúng tôi để xem thêm những nội dung có giá trị 👌