@THUYTRANGNGUYEN
  • verified_user
·

CẢNH SÁT NHẬT RẤT THƯƠNG DÂN

play_circle_outline
thumb_upthumb_down
163upvotes

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

BÀI BÀO CHỮA 3 PHÚT CỦA TÔI CHO TRẦN HOÀNG PHÚC - Thưa HĐXX, đại diện VKS, quý vị đồng nghiệp luật sư cùng toàn thể cử tọa! Tôi, Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC Để phản đối vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Vũ Quang Thuận, ông Nguyễn Văn Điển và...See more

VÕ KIM CỰ - KẺ TIẾP TAY ĐƯA FORMOSA VÀO VIỆT NAM ĐANG TRỐN CHẠY SANG CANADA

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

BÀI BÀO CHỮA 3 PHÚT CỦA TÔI CHO TRẦN HOÀNG PHÚC - Thưa HĐXX, đại diện VKS, quý vị đồng nghiệp luật sư cùng toàn thể cử tọa! Tôi, Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC Để phản đối vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Vũ Quang Thuận, ông Nguyễn Văn Điển và...See more

VÕ KIM CỰ - KẺ TIẾP TAY ĐƯA FORMOSA VÀO VIỆT NAM ĐANG TRỐN CHẠY SANG CANADA