Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Các bạn nào muốn chuyển qua tiếng Việt thì vào Setting, vào tiếp General, sau đó nhìn xuống dưới nhìn vào chỗ site language (như trong hình) và lựa chọn tiếng Việt thay tiếng Anh (nếu muốn) nhé. Chọn xong bấm vào chữ Done là xong. Ai thích thì thử xem sao. Tôi thì quen dùng tiếng Anh rồi.

128upvotes

More from Anh Chí

Tin cộng sản đàn áp người đấu tranh: Phiên toà kangaroo của cộng sản đã y án đối với: - Vũ Quang Thuận: 8 năm tù - 5 năm quản chế; - Nguyễn Văn Điển: 6 năm tù - 4 năm quản chế; - Sinh viên Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù - 4 năm quản chế. #KangarooCourt

Củi tươi vụ #AVG

#Minds có bản tiếng Việt cho cộng đồng người Việt trên #Minds nhé. Bà con nào không rành tiếng Anh thì có thể theo đường link trong bài viết của #Minds dưới đây và vào phần Setting/General/Cài đặt chung để chuyển đổi nha. #Goodnews #TiengViet

repeat
Minds
  • verified_user

Minds! In immediate response to the immense influx of Vietnamese users, we are proud to announce v1 of the Minds Vietnamese translation for web. Please visit minds.com/settings/general to switch. If you find any issues or mistranslations please visit and join https://poeditor.com/projects/po_edit?id_language=177&id=145431 to contribute and we will update as fast as possible. Many more updates coming soon. :)

More from Anh Chí

Tin cộng sản đàn áp người đấu tranh: Phiên toà kangaroo của cộng sản đã y án đối với: - Vũ Quang Thuận: 8 năm tù - 5 năm quản chế; - Nguyễn Văn Điển: 6 năm tù - 4 năm quản chế; - Sinh viên Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù - 4 năm quản chế. #KangarooCourt

Củi tươi vụ #AVG

#Minds có bản tiếng Việt cho cộng đồng người Việt trên #Minds nhé. Bà con nào không rành tiếng Anh thì có thể theo đường link trong bài viết của #Minds dưới đây và vào phần Setting/General/Cài đặt chung để chuyển đổi nha. #Goodnews #TiengViet

repeat
Minds
  • verified_user

Minds! In immediate response to the immense influx of Vietnamese users, we are proud to announce v1 of the Minds Vietnamese translation for web. Please visit minds.com/settings/general to switch. If you find any issues or mistranslations please visit and join https://poeditor.com/projects/po_edit?id_language=177&id=145431 to contribute and we will update as fast as possible. Many more updates coming soon. :)