thumb_upthumb_downchat_bubble
51upvotes
10reminds

More from Hỗ Trợ Minds Việt Nam

Mới đăng nhập Mind bạn phải tốn liền 1$ mà thanh toán bằng thẻ nên gây khó cho nhiều bạn quá!

Chào mọi người. Tôi có một group con bên tài khoản facebook, giờ muốn dời group đó sang Minds thì phải làm thế nào. Xin mọi người hướng dẫn giúp . Cảm ơn !

More from Hỗ Trợ Minds Việt Nam

Mới đăng nhập Mind bạn phải tốn liền 1$ mà thanh toán bằng thẻ nên gây khó cho nhiều bạn quá!

Chào mọi người. Tôi có một group con bên tài khoản facebook, giờ muốn dời group đó sang Minds thì phải làm thế nào. Xin mọi người hướng dẫn giúp . Cảm ơn !