TÌM HIỂU @Anonymous TRÊN MINDS là @anonofficialdotcom nào ? Có một trang thuộc #Anonymous gọi là nhóm "Art Of Revolution" tuyên bố là sẽ trợ giúp Minds trong vấn đề open-source encryption network ... Và một nhóm #Anonymous khác trên Twitter có account là Anon2World thuộc nhóm...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
164upvotes
1downvote
11reminds

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

LẬT TẨY DÀN DỰNG LỊCH SỬ - CHUYẾN ĐI MỸ CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH VÀO NĂM 1912. Trong lịch sử của Bác ghi rất rõ là năm 1912, Nguyễn Tất Thành làm thuê cho một chiếc tàu của hãng Sácgiơ Rêuyni đi vòng quanh Châu Phi rồi sau đó sang Mỹ. Chuyện nầy do tác giả Trần Dân Tiên viết...See more

ĐẦU TÔM

THỦ PHẠM GÂY Ô NHIỄM LÀ CHÍNH MÌNH

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

LẬT TẨY DÀN DỰNG LỊCH SỬ - CHUYẾN ĐI MỸ CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH VÀO NĂM 1912. Trong lịch sử của Bác ghi rất rõ là năm 1912, Nguyễn Tất Thành làm thuê cho một chiếc tàu của hãng Sácgiơ Rêuyni đi vòng quanh Châu Phi rồi sau đó sang Mỹ. Chuyện nầy do tác giả Trần Dân Tiên viết...See more

ĐẦU TÔM

THỦ PHẠM GÂY Ô NHIỄM LÀ CHÍNH MÌNH