Hôm nay (10-7) tổng bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư và công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự Đảng bộ TTTT nhiệm kì 2011-2016 vì sai phạm rất nghiêm trọng trong vụ AVG. Hiện hình thức kỷ luật của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và bộ...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
10upvotes

More from Nguyễn Đức

KÌ 2: PHẠM NHẬT VŨ THỔI GIÁ AVG TRƯƠNG MINH TUẤN CHỈ ĐẠO CHI TIỀN KHẨN Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù báo cáo tài chính AVG lỗ liên tục và giá trị AVG thực tế không đến 200 tỉ đồng.Tuy nhiên, tại thời điểm 2015 các đơn vị tham gia thẩm định giá AVG đã đưa ra nhiều con số khổng...See more

BỘ TRƯỞNG BỘ TTTT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỤ BỎ 8.900 TỈ MUA AVG RA SAO? NGUYỄN ĐỨC kÌ 1: HAI LÃNH ĐẠO BẮT TAY NHAU QUYẾT LIỆT PHI VỤ MUA ĐỒNG NÁT AVG Đến hôm nay (ngày 8-7), số phận ông Nguyễn Bắc Son (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT)...See more

More from Nguyễn Đức

KÌ 2: PHẠM NHẬT VŨ THỔI GIÁ AVG TRƯƠNG MINH TUẤN CHỈ ĐẠO CHI TIỀN KHẨN Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù báo cáo tài chính AVG lỗ liên tục và giá trị AVG thực tế không đến 200 tỉ đồng.Tuy nhiên, tại thời điểm 2015 các đơn vị tham gia thẩm định giá AVG đã đưa ra nhiều con số khổng...See more

BỘ TRƯỞNG BỘ TTTT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỤ BỎ 8.900 TỈ MUA AVG RA SAO? NGUYỄN ĐỨC kÌ 1: HAI LÃNH ĐẠO BẮT TAY NHAU QUYẾT LIỆT PHI VỤ MUA ĐỒNG NÁT AVG Đến hôm nay (ngày 8-7), số phận ông Nguyễn Bắc Son (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT)...See more