Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Hồ Tây như trái phổi của thủ đô. Sống trong không khí này đáng ngại quá.

221upvotes
1downvote